Konst Västernorrland
Arkiv

RECENSIONER 2003

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

Ulf Trotzig, Länsmuseet Västernorrland
History Now, Midlanda Konsthall
Monica Englund, Sundsvalls Museum
Sofia Linde, Hans Arvidson, Rådhuset Ö-vik
Gisela Schink, Rådhuset, Ö-vik
Kennet Pils, Rådhuset, Ö-vik
Gunnar Hållander, Rådhuset, Ö-vik
Peter Svedberg, Rådhuset, Ö-vik
Englund, Hurtig, Eriksson, Q-Lagret
Jan Cardell, RYTMOBILER, Box Kraftverk
Carl Olof Tronje, Box Kraftverk
Erik Langert, TECHNICHUS, Härnösand
STURE MÅNSSON Galleriet, Härnösands konsthall
Mats Caldeborg "om eld" Länsmuseet Västernorrland
Kerstin Lindström och verk ur Qvistska samlingen Härnösands konsthall
"Variabel Box" Box Kraftverk
Ola Granath Thomas Tidholm Sundsvalls Museum
Marianne Degerman - In bland träden Sundsvalls Museum
Olov Tällström Installation ”Zen” Box Kraftverk
Palaver på grenesiska av Björn Ed och Magnus Lönn Länsmuseet Västernorrland
Resa i Lappland Midlanda konsthall
Claes Hake Örnsköldsviks Konsthall Rådhuset
Hans Wigert Galleri Utås, Husum
ALLEMANSRÄTTEN – vem äger rätten till det offentliga rummet? Midlanda Konsthall
ANDERS LIDÉN Sundsvalls Museum
SUNE JONSSON ”ALBUM” BILDENS HUS SUNDSVALL
HELGA BARTELS Matfors bibliotek
BILDEN SOM VAPEN Albin Amelin 100 år Söråkers Folkets Hus
PERNILLA ZETTERMAN NÄRHETEN OCH MAKTEN MIDLANDA KONSTHALL
KARIN HESSE MÅLNINGAR OCH COLLAGE SUNDSVALLS MUSEUM
Christer Carlstedt Rådhuset Ö-vik
Jeff Lindahl Rådhuset Ö-vik
Åke Göransson
Sundsvalls Museum
Jöran Österman
It will pass Sundsvalls Museum
MULTIPLAR 28 konstnärer Härnösands Konsthall
Arne Olsson Rådhuset, Ö-vik.
Annikka Arvidsson Rådhuset, Örnsköldsvik
Kirstie Ekelund Sundsvalls museum Galleri Versalen, Sundsvall
Rune Hassner
Bildens Hus, Sundsvall
2 X Barndom Länsmuseet Västernorrland Sundsvalls museum
NIC LANGENDOEN Härnösands Konsthall

 

Y-SALONGEN 2002 MIDLANDA KONSTHALL