Men riktigt vad man mera precis har velat säga oss besökare med denna tilldragelse är dock svårare att uppfatta.

På Sundsvalls museum har man under Barbro Björks beskydd samlat in och arrangerat en rad av i sig själva ytterst intressanta arbeten av Lena Cronqvist, Christer Strömholm, Bror Hjort, Vera Nilsson och många flera. Men de mördande kollisionerna är oundvikliga och den eventuellt röda tråden bleknar bort till osynlighet.

 
volym
 

 

2 x Barndom
Tvillingutställningar på Länsmuseet Västernorrland och Sundsvall museum med bilder om barndomen, ur Landstingets och Sundsvalls museums samlingar plus en rad inlån från andra institutioner och privatpersoner.

Ingenting annat kan vi med större säkerhet säga att vi alla har erfarenheter av som barndomen. Vi minns och återvända ofta till den tidens ögonblick, dofter, skräck och glädjeämnen. Men våra barndomar är alla så olika. Barndomen är en mångfasetterad period i människans växt och den har en avgörande betydelse för vårt fortsatta liv. En utställning som berör detta begrepp borde väl engagera alla. Så tänkte man nog när 2 X Barndom planerades som ett samverkansprojekt mellan Länsmuseet Västernorrland med sitt länsansvar för konst och Sundsvalls museum med sitt kommunala ansvar.© Lena Cronqvist/BUS 2004, VID BORDET V 1998

©Berta Hansson/BUS 2004


 
 

På Länsmuseet har man under Måna Nilson och Ann-Sofie Ingmans beskydd också samlat in intressanta arbeten, men även vågat sig på nyproduktioner och en mera interaktiv utställningsform. Här möter Berta Hanssons tysta och tillbakadragna barn de frispråkiga nutida ungdomarna i Annika och Mikael Arvidssons videodokumentär. Här möter naiva barn- och ungdomsbilder av giganterna Bengt Lindström och Max Book den mera svårfångade installationen av Umeås nuvarande konstprofessor Elin Wikström. Högt och lågt möts utan någon synbar vilja att 2003 - 2004 lyfta fram något speciellt om begreppet Barndom.
Men visst finns här guldkorn.

Torgny Åström


Läs ytteligare kommentarer:
Länsmuseet
              Sundsvalls Museum