upp_pil  
volym
     
 

 

AVSTAMP


en hyllning till Rune Hassner (1928-2003)
på Bildens Hus i Sundsvall,
10 januari –21 februari, 2004

 

Inför vernissagen av Rune Hassner-utställningen ”Avstamp” den 10 januari i Sundsvall talade Jan Myrdal om sin vän och arbetskamrat. Han påminde oss om att inte alla med hög konstnärlig begåvning självklart också har fått en hög allmän begåvning. Men en sådan dubbel begåvningen var Rune Hassner utrustad, menade Myrdal. Till det skulle vi också lägga ett drag av envishet och idoghet. Det Rune Hassner hade sagt sig vilja genomföra blev också alltid gjort, ofta under stor intensitet och lite sömn.

Avstamp

Rune Hassner började som fotograf på tidningarna i Östersund där han grundlade sin fototekniska kunnighet, vilken senare i livet kom att göra honom till en av Sveriges främsta fotografer och kopister. Av denna skicklighet kan man se åtskilligt på den här utställningen. I tidskrifter och kanske också här i denna recensions bilder smälter lätt de rika tonerna i det mörka registret samman. Men på Bildens Hus kan vi nu få njuta av de tekniskt exemplariska fotokopiorna i original. Hantverket och det unika med fotografikonsten var viktigt för Rune Hassner. Han skrev redan som ung ett manifest där han talade om det fotografiska språkets grundelement: linjen, tonen och valören och om att låta solljuset teckna bilderna och därmed acceptera fotografiets speciella och egna kvaliteter, bortom grafikens, måleriets osv. Men han skrev också om bildens skönhet och mening. Fotografiet skulle, menade han, lyfta fram människans värde. Bildernas verkan och syfte var för Rune Hassner att ”bygga upp”.

Redan som mycket ung i Östersund (17-18 år) hade han en förvånansvärd säker bildkänsla. En säkerhet som han sedan kom att finslipa med stora uppdrag i Stockholm och i Paris, dit han kom som 21-årig. Snart gick resorna vidare långt ut i världen. Tiden var på ett sätt gynnsam. De stora bildtidningarna kunde frikostigt skicka fotografer på uppdrag på ett sätt som är helt otänkbart idag.

Mästerfotograf

Utställningen på Bildens Hus gav mig personligen många positiva överraskningar. För mig, liksom för många andra, har inte Rune Hassners bilder stigit fram lika tydligt som andras i den viktiga gruppen ”Tio fotografer”. Hassners filmer och hans fotoforskning, undervisning och bokutgivning är däremot mera bekant. Hans forskning kommer länge att vara en viktig grund för alla som intresserar sig för fotografiets historia och möjligheter.
Men så befriande och överraskande då att få se denna utställning med sin samling av mästerfotografier, där Hassners stora yrkeskunnande och hans otroligt säkra bildsinne överväldigar oss. Men framför allt
är det inlevelsen i den enskilda människan och hans miljö som imponerar. Se bara på samlingen av författarporträtt, där hans skickligt fångat de olika författarskapens karaktär i genomtänkta och fördjupande bildkompositioner. De flesta bilderna är från den unge Hassner och visar framför allt varifrån han gjorde sitt ”avstamp” för det komman.


Filmare

1958 blev Rune Hassner en av initiativtagarna till gruppen ”Tio fotografer" ett fotokollektiv för gemensamt stöd och inspiration, en grupp som har haft ett enormt inflytande för fotografikonstens utveckling. Men klimatet för stillbildsfotografer hade redan då börjat hårdna och Rune Hassner kom snart, liksom många andra fotografer, att också ägna sig åt film, ett område som gynnades av televisionen. Rune Hassner gjorde ett femtiotal dokumentärfilmer, varav ett tjogotal tillsammans med Jan Myrdal, bl.a. de älskade, roliga och sanningssägande filmerna ”Myglaren” och ”Hjälparen”.

Forskare och lärare

Den andra sidan av sin begåvning, som Jan Myrdal talade om, kom att göra Rune Hassner till universitetslektor vid Institutionen för fotografi vid Göteborgs universitet och till filosofie hedersdoktor vid Institutionen för konstvetenskap i Göteborg. Hans forskarinsatser i fotohistorien är betydande och det mest kända film- och bokverk är ”Bilder för miljoner”, vilket planeras kunna ges ut på nytt under detta år.

En viktig fotograf har lämnat oss, men hans verk lever vidare. Det är en stor konsthändelse för Västernorrland när vi nu kan få ta del av denna hyllningsutställning
till Rune Hassner på Bildens Hus i Sundsvall.

Torgny Åström
TorgnyCV.astrom@swipnet.se

Utställningen visas i samarbete med Hasselblad Center och Birgitta Forsell.

 

Läs mera om Rune Hassner


 

 

Bild 1 Gao, Nigeria 1953
Kan man tänka sig ett mera raffinerat utnyttjande av ljus mot mörker i en till synes enkel reportagebild.

Bild 2 Singapore 1961
Vilka är de hinder som Hassner anade skulle kommer att möta denna lilla kinesiska flicka i framtiden?

Bild 3 Mukhmelpur, Indien, 1961
Det har förmodligen endast gått någon sekund mellan dessa båda bilder, ändå ger de så helt olika tolkningsmöjligheter. Enkelt uttryck, barnen i den vänstra bilden söker skydd hos varandra inför något okänt hot. Barnen i den högra bilden kryper kärleksfullt och mera lekfullt samman. Så avgörande kan ett ögonblick vara för en bildjournalist!


Bild 4 Singapore 1963
I ett kort ögonblick fångar Rune Hassner här en formlek med cirklar, klot och humor?


Bild 5 Chanjiamg, Xiling, Kina 1956
Till skillnad mot sina andra bilders djupa svärta har Rune Hassner här valt att återge det kinesiska flodlandskapet med den ljusaste delen av gråskalan.


Bild 6 Venice 1950
Den blicken och spelet med förgrundens mörker mot den ljusa lätta bakgrunden säger oss mycket om den mannens öde och om att finnas till.


Bild 7 Mongrovia, Liberia, 1963 för tidningen Vi.
”- Jag har också ett hjul.” Den allvarliga motsättningen mellan fattig och rik ges en humoristisk ton.


Bild 8 Place Saint-Michel, Paris 1950
Hon var vacker och Hassner ung.


Bild 9 Curacao 1955
Här finns ingen tvekan om bildens tunga budskap, men sagt med stor värme.


Bild 10 Jean-Paul Sartre, Paris 1950
Snabbt har Hassner ryckt upp sin Leica ur byxfickan, där den oftast låg, och fångat den store författaren mitt i det folkvimmel han gärna ville vara en del av.

Bild 11 Mukhmelpur, India 1961
Den skygga blicken i en trygg komposition som skyddar och aldrig utlämnar individen.

Bild 12 The airfield St. Barthélémy, West Indien, 1955
Lyckliga getter i ett befriande landskap.

Bild 13
Med otrolig precision bygger Hassner upp bildens linjespel och gråskala för en enkel liten pausbild vid åkanten!

Bild 14 Mukhmelour, Indien,1961
Människans och hantverkets värde gestaltat så att Mahatma Gandhis anda känns närvarande.