u
pp_pil
 
volym
   
 

 

Carl Olof Tronje
Box Kraftverk  - 17 augusti

I Caféet på Box visar Carl Olof Tronje en sparsmakad utställning
av åtta datorbearbetade fotografier.

Det handskrivna ordet är också en bild, uppbyggd av estetiska,
formmässiga element. Den som inte kan förstå den språkliga innebörden i exempelvis arabisk skrift, kan njuta och fascineras av den konstnärliga utformningen.
Samma gäller i den österländska kalligrafin. I vår tid har tecknet och teckenspråket fått flera och inte minst kritiska dimensioner.
Vi översjöljs dagligen av och har svårt att se vad som är äkta
och vad som är falskt, vad son är på allvar och vad som är på lek.
Graffitin, till exemel en renodlad visuell komunikation utan ambitioner på språklig tolkning. Vad skiljer då den språkliga underbyggda teckenskriften från bilden, från det visuella teckenmotivet i ett fotografi, i en skulptur, en stadsvy?

Tronje placerar fragment av teckenskrifter över bilder av antika skulpturer, klassiska målningar och byggnader. Det uppstår en  dubbelprojicering av språk. Det handskrivna tecknet mot det ställföreträdande eller symboliska teckenmotivet, som i sin tur består av en mängd dolda meddelanden.
Tecken på tecken, och kommunikationnen upphör, kanske.
Frågor uppstår, om tecken och språk, om konst, kultur, kommunikation. Hur ska vi förstå?
Det ligger en antydan av kritik av tecknet i sig i Tronjes fotografier. När graffitin slagit undan benen på teckenskriften som intelektuellt - visuellt språk, då återstår kanske inte annat än att börja lära sig stava på nytt
. Eller lära sig se, på nytt.

Text Jan K Persson
Foto Mats de Vahl