volym upp_pil  
 
 

 

Kennet Pils - Rådhuset, Ö-vik -5 okt

En i raden av Örnsköldsviks grafikstipendiater, Kennet Pils, visar just nu en stor utställning på Rådhuset under samlingsnamnet ”State of Mind”. Han har låtit gjuta ett stereotypt manshuvud som han både skulpturalt, grafiskt och digitalt klonat och bearbetat i en mängd olika personliga uttryck och situationer. I programbladet säger han att syftet har varit att behandla vår identitets grund och villkor. Vad består vårt subjekt av och vilken roll spelar det i den sociala miljön? Denna torra vetenskapliga målsättning motsägs dock av den i många fall burleska och mångriktade utställningen.

I det stora rummet ligger på rad ett sextiotal små gipsfigurer av huvudet, i olika roller och maskeringar. I det lilla rummet visar han grafiska collage där huvudet är intryckt i en abstrakt, kaotisk formvärld, och i det tredje rummet har huvudet kopierats in i fotografier hämtade från vardagsmiljöer, reklam och nyhetsindustrin. Utställningen är ambitiös och Kennet Pils kan sitt hantverk, där den drastiska humorn och de poetiska infallen är mest framträdande.

Det återkommande huvudet har ett ironiskt leende utmejslat i mungipan. Som om alla förvecklingar och situationer ändå blir en form av teater, ett spel som ständigt förändras utan att beröra individen under ytan. Huvudet i ”State of Mind” blir en medial skuggfigur av människan i vår tid, avpersonifierad och oberörd. Det enda som kan förmildra det fastlåsta ansiktet är de lekfulla och överraskande sammanhang det hamnar i. Pils utställning har därför mindre av sociologisk men mera av konstnärlig undersökning i sig.

Jan K Persson
©Kennet Pils/BUS 2003

 

Kennet Pils sida>>>>