volym
 
 
     

 

Anders Lidén

Sundsvalls museum 26 april- 1 juni 2003


I museéts minsta rum; det s.k. Galleriet har Lidén hängt 12 st. bilder vilka alla utom en är utförda i gouache och olja. Bilderna har ett format som rör sig kring en meter och lite mera. Rektangulära, omväxlande med smala format. De sex gouacherna är mindre och rör sig mera inom seriens upprepande form.
Det är Lidénskt så att man känner igen det, vilket innebär en geometrisk stramhet parad med visionära ljus- och färgsammansättningar. Det är kvadrater, cirklar, rektanglar, trianglar som står mot artikulerade monokroma grunder. Ändå, trots det geometriska framställningssättet, är det inte oböjligt utan har en levande karaktär över sig. Ser man efter syns att formen inte är strikt och exakt utan att den svajar till lite här och där. Det är också intressant att se att geometrins inexakthet tillsammans med den bakomvarande ytan växer samman till något helhetsmässigt. Åtdraget i formen men alltså inte exakt. Färgen är ytterst medvetet lagd men samtidigt finns här något som gör att man antingen kan ta det på fullaste allvar eller se det som något effektmässigt, något för lätt.©Anders Lidén

©Anders Lidén


 
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
                       

Ett drag av metafysik, av allvar men samtidigt en känsla av att något brister för att det ska bli övertygande. Verkan, visst, men ändå för uppenbart. Kanske beror det på att laborerandet med rumsliga problem, relationerna mellan form och färgmässiga tyngdpunkter tillsammans med de fasta kompositionerna och den målmedvetna färgen tar ut varandra. Samtidigt infinner sig känslan att stå inför något som står i vägen, att något finns bakom. Bara målningar ja, men samtidigt skuggbilder där något annat uppenbarligen också finns. Något som inte är lätt att förklara men som ändå är verkligare än det vi tror oss se. En platonsk idévärld om man så vill. Möjligen är det som är Anders Lidéns reella styrka –att peka på just detta, den andra världen.

Jan Grubb

Text och Foto