volym

 

En fråga som kan ställas är hur har han fått en sådan närvaro i bilderna, att människorna att blivit så naturliga ? Den bästa förklaringen ligger antagligen i hans egen formulering …”God fotografi blir alltid till i den enkla punkt, där man själv står som människa. Det betyder att objektiven endast är en förlängning och fördjupning av fotografens personliga sätt att se och skapa relationer till omvärlden. Det räcker inte med att han har ämnen. Ämnena måste vara en del av fotografen själv. Helst bör han röra sig vant och verserat som en gammal sockenbo inom sitt eget stoff, inom sina egna upplevelser.

   

 

SUNE JONSSON ”ALBUM”
BILDENS HUS SUNDSVALL 8/3 – 1 MAJ 2003

Utställningen visas i samarbete med Hasselblad Center, Göteborg

 

Utställningen domineras av landsbygdsbilderna som också är hans mest representativa arbeten. Fjärran från neon och den moderna tidens materiella välsignelser. Femtio och sextiotalet i Västerbotten.
En dokumentärfotograf som räknas till den kanske mest berömde i hela landet och som varit verksam i snart ett halvt sekel kan det nästan tyckas en aning överdrivet att återigen visa. Men, då man står på Bildens Hus och ser samlingsutställningen ”Album”, som skildrar allt mellan en tågresa Vännäs och Ånge 1952, och invasionen i Prag 1968 blir man starkt engagerad av närvaron i bilderna. Och samtidigt inser jag att det är en mycket angelägen utställning som visas, och självklart är det många, speciellt yngre människor som inte har sett detta Sverige som här visas upp. En nyttig historielektion kunde faktiskt börja här.

 
             

 

Det som också griper tag är att det verkar så länge sedan människorna och kulturlandskapet existerade. En tid av enkelhet, av "obrända", naturliga människor. Ett faktum som kan väcka känslor av vemod eller nostalgi till liv. Till det kan tilläggas att när bilderna exponerades fanns det knappast något vemod, ingen nostalgi, utan bara livet, här och nu.

Som sagt, Sune Jonssons (Hasselbladspristagare 1993) fotografi är välkänt. Men på en viss nivå, oavsett det är måleri, fotografi eller någon annan uttrycksform- tål det att ses igen, och igen. Därför att nya aspekter framträder, nya betydelser i form, ljus och mening. Så är det med Sune Jonssons bilder och medan tiden obönhörligen tickar fram blir bilderna allt angelägnare. Många unga människor skulle behöva se bilderna, men kanske inte bara ungdomar utan även vissa politiker, t.ex. -varför inte landets migrationsminister. Bilderna visar en levande historia, och kan ge en förståelse till dagens svenska samhälle som snabbt håller på att omformas. Men de kan också bilda underlag till att ställa frågan om det är en helt bra förändring, eller om det kan diskuteras.

Jan Grubb