Naturmaterialiska museet presenterar i sommar  MIN DJURISKA PARK av Erik Langert
i Riksutställningars regi på TECHNICHUS i det vackra
f.d. Stadsbibliotekshuset i Härnösand

Text och foto: Torgny Åström


Erik Langert ger oss lustfyllda Aha-upplevelser, när han kittlar vårt vaneseende med sina undersökningar av människans associationsvägar, där vardagsföremålen förvandlas till nya oförmodade igenkänningar.
Det är inte bara föremålens och djurens utseenden som utforskas, utan också deras gemensamma teknik. Halsens eller vingens uppbyggnad eller knäledens utformning måste förstås. Form och funktion testas här på en fri och lekfull arena.

Erik Langert är en mångsidig konstnär som precis passar in i Technichus koncept, där konst, teknik och vetenskap ständigt skall få mötas. Ur sådana oförmodade möten kan en fruktbar designmiljö värd namnet växa fram, också i Västernorrland, där tekniker inte fruktar de bångstyriga konstnärerna och där konstnärerna låter sig inspireras av teknikens möjligheter. Allt för att vår tids ”Leonardo” skall låta aldrig tidigare skapelser se dagens ljus.

Konstens och vetenskapens sökande är mycket närmare varandra än vi till vardags tänker oss. Min Djuriska Park kan få oss på nya tankar. Och vi häpnar och gläds.

Sök vidare på nätet:
http://www.langert.se/

www.technichus.se

Vem hade kunnat tänka sig att ett kraftigt bildäck kunde bli till en stor och hotfull krokodil? Sedan jag sett Erik Langerts fantasifulla och kärleksfulla utställning på Technichus vet jag att det är möjligt. Och inte bara det. Elektronik i form av motstånd och resistorer kan bli små insekter, skoblock kan bli fiskstim, paraplyer kan bli fladdermöss med bestick och kapsyler till fötter och ben osv.


Erik Langert är idag i 50-årsåldern och fick sin utbildning på Konstindustriskolan, HIG, i Göteborg på 70-talet. Sedan dess har han arbetat med stora utsmyckningar, som till Universitetet i Göteborg, utformat fantastiska lekplatser, gjort scenografier till många teatrar och designat åtskilligt som har blivit vardagsföremål för oss alla. Det senare har bl.a. gett oss nya spännande sittmöbler och nya detaljer för våra parker, som lyktstolpar, papperskorgar, bänkar osv.

 

volym
 
   

Större ”Bil”-däck, 3.5 m.


Rödnäst liten figur av dammsugarmunstycke,
och annan städutrustning.”Rödknäad fågelspindel”
av ett par ishocheyhandskap.


 


Sjöfågel bland vågorna, av dörrmatta, skoblock och galoscher.

Från Technichus tak störtar en jättefladdermus
av gamla paraplyer.


Detalj av en monter med ”insekter”
av småplottrig elektronik.