Marianne Degermans beskrivningar av världen visar på vägar till en ursprunglighet som kan likna våra egna synintryck innan vi riktigt vaknat och ingenting ännu fått någon betydelse.

Hon befriar oss från kravet att tolka. Hennes bilder öppnar istället våra minnen ner mot det primära, till våra första intryck, dit språket ännu inte nått fram.


Hennes bilder tycks ha fått växa fram på samma sätt som när Polarprisvinnaren Keith Jerrit improviserar fram sina pianokonserter. En meningsfullhet skapas, inte ur slumpen, det låter för enkelt, men ur en djupare och friare medvetenhet som, när den som här får ett bildmässigt kunnande till hjälp, kan föda fram bilder som blir lika överraskande för konstnären som för oss vanliga betraktare.
Det är skönt att med sådana bilder på nytt få lägga märke till världen.

Marianne Degerman
Född i Gunnarsbyn 1948,
bosatt i Sundsvall
E-post:made@email.nu

Arbetar med färggrafik och akvarell och,
som för den här utställningen, med tempera och olja.

Marianne Degerman
volym
       
 

 

 

Marianne Degerman
In bland träden
Sundsvall Museum
24 maj – 24 aug. 2003

Text: Torgny Åström

Aldrig har väl pelarna i Barkassen på Sundsvalls museum blivit så delaktiga i en utställning som nu när vi bjuds in till en stillsam vandring i Marianne Degermans utställning ”In bland träden”.

Bilderna och rummet stämmer så bra samman, att man kan önska att utställningen skulle få bli permanent i detta rum.
Passa på och köp hela utställningen, Sundsvalls kommun!

 

 


©Marianne Degerman/BUS 2003 "In bland träden I" Tempera 105x 135


 


 ©Marianne Degerman/BUS 2003   "Stammar I " Olja 115 x 130 cm
©Marianne Degerman/BUS 2003    "Aftonsol" Olja 105x170 cm©Marianne Degerman/BUS 2003    "Stammar II" Tempera 115x130 cm
 
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
                                         


I vår tid då det traditionella måleriets era tycks vara förbi, bjuds vi här på ett överraskande gediget måleri, där själva färgen är det huvudsakliga uttrycket.

Färgklanger ställs intill kontrasterande färgklanger i vegetativa former mot strama närmst geometriska, vertikala stammar, allt i ett självklart och lugnt bildrum. Det är allt. Och det räcker länge.