Naturens tecken, detta ursprungliga språk, finns i sandens och de nedfallna barrens mönster efter regn och blåst, i stenens yta, i grenklykans form. Men med stigande ålder slutar vi ofta att läsa detta språk. Men barnen och konstnärerna har kvar sina speciella läsglasögon för dessa nyanser. Och vi kan få låna deras ögon ibland, som nu på Länsmuseet i Härnösand, för att bli påminda, upprymda och lekfulla igen

Björn Ed och Magnus Lönn har skapat en
inspirerande utställning med spår från ett sådant lekfullt seende. Visst blir det lätt bara aningar kvar när sådant skall förvandlas till en vandingsutställning i Riksutställnngar regi.Jag tror ändå ingen kan undgå att känna att något i de egna minnesvindlingarna väcks till liv av denna märkvärdiga utställning med naturpoetiska lekar i språket, där rötter talar rotvälska, där tallbarrsspråket stavas med tallstäver, där trädens grenar uttrycker sig klart på grenesiska.

Visst är det en utställning som främst går hem hos barn. (Jag hade själv glädjen att få se och höra barnens ivriga kommentarar på vernissagen när Magnus Lönn visade på utställnngens möjligheter.) Men jag tror inte jag vill möta den vuxne som inte i den här utställningen känner en ilning av de förspråkliga minnen ur vilket allt en gång kom.

torgnycv.astrom@swipnet.se

 

Mer om Magnus Lönn och Björn Ed
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

volym
   
Björn Ed,
har varit ansvarig formgivare för många museers fasta utställningar som t.ex Länsmuseet Västernorrland, Nobelmuseet och Vin-& Sprithistoriska museet.


Han har i nära samarbete med Magnus Lönn gjort flera utställningar i Riksutställningars regi, som ”Buller om huller” och ”Palaver på Grenesiska”.

Magnus Lönn,
född 1948i Örebro, bosatt i Bergkvara.

Dramatiker och scenograf på Byteatern i Kalmar, där han gjort många föreställningar för barn. ”Förvandlingar”, ”A;B se!” och ”M som i fågel”.

Han har i nära samarbete med Björn Ed gjort flera utställningar för barn om alfabetet i Riksutställningars regi, ”Buller om huller” och ”Palaver på Grenesiska”.

Magnus Lönns senaste utställning, ”Tingens teater” började under våren 2002 turnera mellan museer i landet.

Gav hösten 2002 ut ”Bråkstavsboken” på Alfabeta förlag.

 

 

Palaver på grenesiska

En lekfull utställningen av
Björn Ed och Magnus Lönn
om gränslandet mellan natur,
bokstav, bild och ord, på
Länsmuseet Västernorrland,
Härnösand

24 maj 2003 - 24 augusti 2003

Text och foto: Torgny Åström


 


 

  


 

   

                         

Det finns något bortom det naturveten-skapliga förhållningssättet till vår jord som gör sig påmint i barnets och konstnärens lek och strävanden. Naturens former och mönster ger för dem upphov till tolkningar och tydningar. Konstnärer och hantverkare har i alla tider låtit sig inspireras av naturens skiftningar i färg och form, i allt från rent trollska lekar eller praktiska lösningar till rena abstrakta kommentarar. Förr fick bladens form i folktron också ge signal om vad till växten kunde vara nyttig. Så kunde bladets hjärtform avslöja växtens möjligheter att stärka det sviktande hjärtat osv. Och barn har i alla tider sett fantasterierts möjligheterna i stenar, kottar och blad.