Konst Västernorrland
Arkiv

RECENSIONER 2008

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

Ola Granath
Härnösands Konsthall
Mari Vedin Laaksonen
Galleri Versalen Sundsvall
Se musiken - hör filmen
Murberget Länsmuseet, Härnösand
Olof Hällqvist
Örnsköldsviks museum
Britt-Marie Christoffersson
Örnsköldsviks museum
Helmer Osslund
Sollefteå Museum
Johan Pettersson
Galleri Arton99, Sollefteå
Wejdan Derky
Sundsvalls Museum
Björn Öberg
Galleri 13 Art & Litter, Sundsvall
Karolina Holmlund - Det viljelösa projektet
Härnösands konsthall
Lisbeth Lindqvist Forsberg
Härnösands konsthall, Galleriet
Norrdans jubileumsbok 10 år
Birgitta Nenzén
Kramfors konsthall
Ingela Svensson
Örnsköldsviks museum och konsthall
Björn Gimstedt
Versalen, Sundsvall
Park X
Mariebergsområdet, Bjärtrå
f10
Fotomuseet, Sundsvall
Four of a kind
Sundsvalls Museum
Hans Lif
Kramfors Konsthall
Diana Andersson
Galleriet Härnösands Konsthall
Örjan Wikström
Härnösands Konsthall
Nic Langendoen
Galler Torggatan 10, Ö-vik
FOREST ART
Järnsta kulturförening
Elisabeth Ohlson-Wallin
Örnsköldsviks Museum
Tomas Skimutis och Ulf Lundkvist
Nya Magasinet
Konsten går iland på Ulvön 2008

Jenny Lundgren

Galleri Torggatan 10, Örnsköldsvik
Insidan ut
Murberget Länsmuseet, Härnösand
ARV
Härnösands konsthall och galleri
Nils Olof Hedenskog
Circular Songs
Sundsvalls Museum
Konstveckor för barn och ungdom
Härnösands Konsthall
Andreas Ribbung
Galleri Torggatan 10
Elevutställningar
Sundsvalls Museum
Rune Hagberg
Galleri Gösta Bergman i Stockholm
Symposium om Bengt Lindström
Murberget Länsmuseet, Härnösand
Richard G Carlsson
Galleri Torggatan 10, Örnsköldsvik
Mats Å Eriksson
Härnösands Konsthall
Lenny Clarhäll
Galleri Versalen Sundsvall
Nathalia Edenmont 
Örnsköldsviks Museum och Konsthall
Automatic writing
William Kentridge
Sundsvalls museum
Anne-Lie Larsson Ljung
Galleri Torggatan 10, Örnsköldsvik
Christina Olivecrona
Härnösands Konsthall
Ulf Wahlberg
Härnösands Konsthall
Leif Borgström
Sundsvalls museum
Emma Hartman
Örnsköldsviks museum och konsthall
The Dark Planet
Foto av Helena Blomqvist
Sundsvalls museum
Lars Ahlström
Galleri Torggatan 10, Örnsköldsvik
Alive Day Memories:
Home from Iraq

Timothy Greenfield-Sanders
Örnsköldsviks Museum & Konsthall
Självporträtt av andra
Fotografier av Thomas Dellacroix och Agniezka Dellfina
Fotomuseet Sundsvall
Olof Ahlström
Kramfors Konsthall
Mikael Åberg

Örnsköldsviks Museum & Konsthall
INDUSTRIBILDER
Anders Eliasson Galleriet Konsthallen Härnösand
Nordiska Konstskolan i Karleby
Härnösands Konsthall