VOLYM
  

Rune Hagbergs egensinnighet
Ny utställning i Stockholm

 

De gånger jag besökt Rune Hagbergs nu pågående utställning på Galleri Gösta Bergman i Stockholm har allt varje gång förändrats. Vid vernissagen var rummet fullt av intresserade människor, där ändå stillheten i Rune Hagbergs arbeten lyckades överrösta allt slammer och prat. Andra gånger har jag fått äga rummet för mig själv och utställningen, med sena verk av Rune Hagberg, har fått all min uppmärksamhet, även om dörrens bjällror då och då avbrutit koncentrationen och någon betydande person ur dagens konstliv tittat in, som när konstnären Rune Jansson kom direkt från sitt möte med Ulf Linde på Thielska galleriet, varm och livsglad. – Vi är som bröder, säger han om Rune Hagberg.


Vi, som följt Rune Hagbergs konsekventa och egensinniga väg genom livet, lägger nu märke till nya förskjutningar. Ordfragment sipprar fram ur de annars slutna rullarna, ord med referenser till andras och eget sökande. I de nya verken börjar också den vita färgen flagna. Grå underlagspapp kan ta över, innan det svarta får dominera, som i det stiliga, liggande verket i sin glassarkofag.

De omslutande lådorna, som många gånger utgör en viktig del av Rune Hagbergs verk, är nu påtagligt för trånga. Är de begränsande, så är livskraften ändå fortfarande sprängande kvar. Nytt livs föds ur det gamla.

Galleri Gösta Bergman ligger så diskret att man lätt går förbi utan att hitta in. Det finns ett tecken också i det. Många, väldigt många, har trots det hittat dit och många har också förvärvat sig oförglömliga verk.

HÄNDELSER
Samtidigt med den här utställningen ger Rune Hagberg ut en nära 450-sidig bok, Händelser, med anteckningar och reflexioner om livet, konsterna och filosofierna. Det är en märkvärdigt rik bok, vilken jag ännu långt ifrån har läst igenom. Den skall nog läsas mycket långsamt. Men mina små nedslag bland de 451 anteckningarna har inte bara gett mig en fördjupning av Rune Hagbergs konst eller konsten i allmänhet, utan också en fördjupning i mitt eget liv. Det är bara att tacksamt ta emot och låta sig berikas.

 

Torgny Åström

Galleri Gösta Bergman ligger på Linnégatan 9 i Stockholm och utställningen pågår fram till och med 3 maj 08,

Boken Händelser ges ut av JHB förlag. ISBN 978-91-974389-6-4