VOLYM
  

Landet med evigt solsken
Wejdan Derky
Måleri och teckningar
Sundsvalls museum 2 november–7 december

En annan estetik

Den kurdiska konstnären Wejdan Derky visar upp en helt annan estetik än den en västerländsk publik är van vid i sin utställning på Sundsvalls museum. Hon kommer från Syrien men bor sedan ett par år i Sundsvall. Bakom sig har hon en lång karriär i arabvärldens konstvärld både som utövande konstnär och som lärare på konstskolor.
Vid första anblicken kan den erbjudna bildvärlden förefalla aningen sötaktig och sentimental, men vid en närmare granskning öppnar den sig mot det främmande och okända och väcker nyfikenhet. Både färgerna och motiven sticker ut och bryter av.


Wejdan Derky, akryl på duk

Målningarna är gjorda efter ankomsten till Sverige och kanske representerar de konstnärens minnen av en förlorad värld på väg att sjunka ner i glömskan. Eller vill hon glömma, men kan inte? Tränger sig bilderna på mot hennes vilja? Jag väljer den första tolkningen, att hon kämpar, nästan desperat, för att återuppväcka och återskapa det som gått förlorat. Bilderna tränger fram ur skuggorna, vare sig hon vill det eller inte. Trots att hon försöker måla över de beslöjade kvinnorna, fiskarna, grönskan, det intensiva ljuset och de klara färgerna finns de där, i landet med evigt solsken. Men hon minns inte alltid ansikten och då låter hon människorna bli ansiktslösa. Eller också får de opersonliga evigt sköna ansikten, som på film.

Färgskalorna rör sig mellan blått, rosa, brunt och beige och ibland rött, ibland grönt eller blågrönt. Återkommande motiv är en man med två kvinnor eller en man och en kvinna, samt beslöjade kvinnor med nakna, runda bröst som sticker fram. Här finns också kvinnor i heltäckande burka.

En serie tuschteckningar gjorda före flytten från Syrien, är inte övermålade. Maneret är dekorativt, nästan klottrande. Tematiken liknar den i målningarna.

Orsaken till att Wejdan Derky inte har titlar på sina verk är att hon vill ge betraktaren möjlighet att tolka fritt.

Karin Kämsby

081112