VOLYM
  

Naturögonblick
Mari Vedin Laaksonen
Akrylmålningar
Galleri Versalen Sundsvall
29 november–13 december 2008-12-07

Mari Vedin Laaksonen är kanske mest känd för grafik, installationer och konceptkonst, men hon håller också på med måleri och det visar hon prov på i utställningen på Versalen. Målningarna, som närmast för tankarna till Jackson Pollock (1912–1956) och hans action painting och dripping där färgen spreds slumpvis över duken, är byggda i lager på lager. Det ser ut som om konstnären sprutat, stänkt, hällt och plaskat ut färg när hon skapat sina bilder. Resultatet är förvånansvärt sammanhängande men ändå mättat med olika innebörder och tolkningsmöjligheter.

Samtliga 24 verk som Mari Vedin Laaksonen ställer ut har titeln Naturögonblick. Det är upp till betraktaren att tolka in sina egna naturupplevelser i bilderna. Jag ser en solbelyst havsbotten, ljusets skimmer genom ett lövverk, fåglar som skymtar i sydamerikansk regnskog, mossa på marken, en stad vars ljus lyser på avstånd i mörker, snäckor, urdjur och en hel del andra saker.


©Mari Vedin Laaksonen /BUS 2008"Naturögonblick"

Konstnären tycks inte ha någon egen färgskala som hon håller sig till, utan det genomgående är själva överflödet. De utställda målningarna varierar i alla tänkbara färger, men var och en håller de sig inom bestämda, välavvägda färgkompositioner.
En bild varierar i olika kamouflagegröna nyanser och svart, på en annan kontrasterar rosa plättar mot mörkblå botten och på en tredje vilar gulvita fläckar på blåsvart botten. Här finns också ljusblått och svart mot sandfärg och jag tänker mig en öken. Ofta fortsätter färgkaskaderna utanför tavlan som om konstnären vill att betraktaren ska ta över och fortsätta skapa bilden där hon lämnat den, vilket det också är möjligt att göra.
Det är vackert men det finns ingenting insmickrande i Mari Vedin Laaksonens måleri, snarare en inbjudan till betraktaren att själv reflektera. Och det fungerar. Det är bara att stå där, öppna ögonen och gå in i bilderna så kommer minnen av natur, dofter och känslor fram i medvetandet.

Konstnärens ambition har varit att gestalta en inre bild av naturen, känslan av naturen och dess dofter. Det har hon utan tvekan lyckats med. Nackdelen är att ett visst mått av upprepning vidlåter målningarna, det blir lite av samma sak hela tiden.

Mari Vedin Laaksonen är född i Sidensjö 1957, uppvuxen i Sundsvall och verksam som bildkonstnär i Jämtland sedan 1987. Parallellt med måleriet arbetar hon med grafik, video, konceptkonst och installationer. Hon har gett ut böcker och även sysslat med inredning, design, projektledarskap, marknadsföring, varit producent och lärare. Hon tilldelades Östersund kommuns kulturstipendium 1992, statligt arbetsstipendium 1996 och Jämtland läns landstings kulturpris 1999.

 

Karin Kämsby

081208