Konst Västernorrland
Arkiv

ESSÄ

Revelation and Art
Anders Lidén skriver om uppenbarelse i konsten

Varför Konstsupporten behövs
Essä av Ida Rödén

Länkarna nedan öppnas i ett nytt fönster

Om provokationer
En serie essäer
Om Ljud
Mikael Strömberg
Tankar om drömmar och mål
Stina Oscarson
Konstnären som virtuell avatar
Carl-Erik Engqvist
FINNS DET BILDERBÖCKER FÖR VUXNA?
Karin Lundquist
Hur ärver man ett livsverk?
Ida Röden
Brev till en intendent
Mats Caldeborg
Om ett visst slags inskränkthet
Ulf Linde
Tankar om centrum och periferi från en glokal horisont
Rebecka Wigh
Att bli samtidskonstnär
Martin Schibli & Lars Vilks
Hur kan konst bli en angelägenhet för fler
Kajsa Ravin
Konstmuseet som process.
Margareta Klingberg
Är konst för alla?
Sara Källström och Miriam Andersson
Det textila arbetets belägenhet i samtidskonsten
Margareta Klingberg
Att se andras lidande
Tove Alsterdal
FORM och RUM
Per Hesse
The Experience of Colour
Anders Lidén
Gäst hos verkligheten
Pelle Kronestedt
Konst i landskapet
Jan K Persson
Nattliga nöjen
Åke Lagerborg
Rum för samtal
Torgny Åström
Mainstream
Jan K Persson
Visuellt Tänkande
Torgny Åström