upp_pil  
volym
 

 

Kubal
Konstprojekt som finansieras av Statens konstråd och Kubal AB.


Inför Designåret 2005 har Sveriges regering gett Statens konstråd i uppdrag att tillsammans med Svensk Form ta fram nya lösningar för att förbättra arbetsmiljön på en fysiskt krävande arbetsplats inom privat sektor.

Projektet genomförs i samarbete med Kubal AB i Sundsvall och handlar om att gestalta valda miljöer i deras smältverk.

Målsättningen är att utveckla nya gestaltningar och praktiska funktioner i en lunchmatsal och en gjuterihall.

Satsningens syfte är att höja kvaliteten på arbets-miljön och att få fler företag uppmärksamma på fördelarna med att anlita professionella konstnärer, designer och arkitekter.

Under hösten 2004 sker en analys av vilka estetiska och praktiska behov som finns för lunchmatsalen och gjuterihallen. Därefter anlitas konstnärer och designer. Hänsyn tas till speciella klimat- och miljöförhållanden, som höga temperaturer, starka magnetfält och det hårda slitaget som hanteringen av aluminiumoxid orsakar. Under våren 2005 görs själva ombyggnaden. Invigning av projektet planeras till september 2005.

Statens konstråds projektledare är Jörgen Nilsson och Svensk Forms projektledare är inredningsarkitekt Morten Johannesen, båda bor i Örnsköldsvik. Projektet finansieras av Statens konstråd och Kubal AB.

Se bilder


Datum: 1/1/2005 - 31/12/2005
Plats: Sundsvall
Kontaktperson: Patrik Förberg
Webbplats: www.statenskonstrad.se

Arrangör:
Statens konstråd i samarbete med Svensk Form
Box 3084
10361 Stockholm
Tel 08 440 12 83

 


Läs recension.