KIRSTIE EKELUND April 2003
samtal i ateljén i Stöde

Ina Palm
       
           
Klicka på bilderna
                                             

Hemkär 2003

När jag först såg din konst, för kanske tio, femton år sedan, då var det mest teckningar. Nu betraktar jag dig främst som målare.
Har du lämnat tecknandet helt eller håller du på med det fortfarande?

Vintergatan 2001

- Det går i perioder. Det kan bli för mycket att teckna och måla samtidigt. Att teckna är nyttigt, naket. Det går att dölja så mycket med färger. Måleriet lockar, det är som en livsuppgift. Att teckna - antingen har man det eller så har man det inte. Att lära sig måla tar hela livet.

Närahem 2002

- Tecknandet har fått träda tillbaka. Men det är tack vare teckningarna som jag fått de stora inbjudningarna och stipendierna. Kanske är det svårare att vara en bra målare, det är lättare att synas som tecknare.

Trädgård  2003

Kan du berätta om landskapen du målar.

hemma 2002

- Det handlar om människan i landskapet mer än om själva landskapet- om identitet. Hemtrakt 2002 - Vallgatan, Thulegatan, Vintergatan.
-Var hör du hemma på jorden? Den jord som är en del av universum - allting existerar i ett sammanhang.
Boplatser 1999

- Under 90-talet var det mycket tankar om EU och nationsgränser - vilka tillhör, vilka tillhör inte - det blir liksom tvärt om.

Allting hör ihop.

©Kirstie Ekelund /BUS 2003