För det mesta är det bra att växla mellan tekniker. Om man fastnat i måleriet kan det vara förlösande att teckna. Men det kan också vara en nackdel. Ett tag syntes det att jag var en tecknare som målade, men det har släppt.

Vintergatan 2001