Det var praktiskt att teckna då, när barnen var små, det var inte så mycket att plocka fram och så gick det bra att arbeta på kvällarna.

Hemkär 2003