VOLYM till Sollefteå

Tittar man på konsten i länet får man lätt uppfattningen att det viktiga händer ute vid kusten, från Örnsköldsvik i norr till Sundsvall i söder. Och det är sant så till motto att konsthallarna, museerna och de konstnärsdrivna projekten mest florerar längs den allfartsväg som heter E4. Volym har till uppgift att spegla hela länet, och vi vet att inlandet med speciellt Sollefteåområdet, inte haft den bevakning som skulle ha önskats. Det kan bero på avsaknad av traditionell konsthall eller gallerier, men kanske mest på det geografiska läget. Sollefteå ligger ”för långt upp i skogarna” sett från kustens håll, men det avslöjar därmed också något av problemet med tolkningsföreträdet. Det beror helt enkelt på varifrån man tittar. En av konstens uppgifter är att bryta vaneseendet och konventionen, därför beslöt Volym att göra en utflykt västerut. Majoren och Textilarkivet i Sollefteå, samt det märkliga Skogsnäs längre inåt landet, var de riktmärken vi stakade ut.

MAJOREN
TEXTILARKIVET
SKOGSNÄS
Ur Majorens samlingar: FELIX HATZ "Landsvägen"

volym