VOLYM
  

Kökssamtalen på ÖKKV,
några onsdagar våren-06


Läs programmet>> pdf-fil


Om samtidskonsten
Ta del>>

Om globaliseringen
Ta del>>

Om konsten och publiken
Ta del
>>