VOLYM

 

 

Några bildglimtar
från Ålstas fantastiska samling av skissarbeten från skulptören
Arne Jones

långa verksamhet.

DET ÖPPNASTE RUMMET

En pedagogisk guldgruva

Ekonomin kring samlingen är fortfarande högst osäker. Vi återkommer längre fram i VOLYM
med mera information .

Håll utkik.

Ny information längst till höger!

 

Arne Jones föddes 1914 i nuvarande Ånge kommun. Han var elev vid Ålsta folkhögskola tillsammans med Lars Ahlin. Deras vänskap blev livslång. Jones blev som skulptör välkänd och respekterad både nationellt och internationellt.

Han var under åren 1961-71 professor i skulptur vid Konsthögskolan i Stockholm. Arne Jones avled 1976.

fortsätt sidledes>>>.

 


I samlingen kan man följa arbetets gång från den första tillfälliga skissen till den slutgiltiga utformningen.

Samlingen skall bli en viktigt del i folkhögskolans konstnärliga utbildningar och den skall göras tillgänglig för en intresserad allmänhet.

Nu pågår katalogiseringen och fotograferingen. Allt detta skall digitaliseras och göras nåbart över nätet.

    Samlingen är unik i sitt slag med verk, anteckningar, litteratur, fotografier och andra handlingar och den ger en inspirerande bild av en av Sveriges mest kända konstnärers hela verksamhet.     Med sitt förenklade formspråk sprunget ur intryck i verkligheten, känns hans uttryck förvånansvärt modernt.    

Nu väntar vi alla på att projektets ekonomiska möjligheter skall förverkligas. Tills dess väntar vi.

Vi återkommer i VOLYM med besked.

Text och foto: Torgny Åström 

 

2006 02 20 beviljade Statens Konstråd medel till projektet Arne Jones Öppen arkiv.

Hoppet är tillbaka för en tid.