Konst i Västernorrland

Nordiskt ljus över London

Peder Balke på National Gallery, till 15 april

Jag måste erkänna att när jag först såg namnet Peder Balke på national Gallery, London hade jag inte en aning om vem denne Balke var. En tysk modernist? Kanske en mecenat eller författare som förlänats uppmärksamhet på ett av världens mest välrenommerade muséer? Men så var inte fallet. En norrman. Och målare tillika. På väggarna öppnas Nordkap, mäktiga berg och isvidder i ett mystiskt naturromantiskt ljus i norrskenets färgpalett. Som svensk och nordbo finns där alla attribut man känner igen från norra Sverige och Norge. Fjordar och hav, fjäll och enorm vild natur men också något av polarforskarens beskrivning av det outforskade. Pionjär. Först på plats, att med djärvhet och mod kliva ut i naturens obevekliga krafter. Något av detta tycker jag mig också se i Balkes mindre nästan stiliserade målningar i jordfärg och svart vit palett. Bräckliga båtar på ett väldigt hav. Mänskliga utposter som en fyr i havsbandet.

I många av verken kan skönja ett snabbt handlag i måleriet nästan som om grunderna lagts ut med palettkniv och sedan lämnats därhän. Balke känns oväntat samtida i det hänseendet med tanke på att detta rör sig om ett 1800-tals måleri. Havscener med mäktiga bergsformationer som häver sig ur havet som ett urtidsdjur. Mina tankar går också till japanska träsnitt och vyer över berget Fuji som reser sig som ett nästan gudalikt väsen över det ödmjuka landskapet. I Balkes fall är det Stetind, Trolltindene, Nord Kap och ”de sju systrarna” Jag skulle inte våga mig på att säga norsk japonism men i mina ögon finns där ett släktskap. Ett släktskap med David Kaspar Friedrich kan jag däremot skriva under på. Den romantiska hållningen och mystifierandet av det okända, det vilda och naturens krafter. Naturen som en förlängning av det gudomliga. Avbildningar av människor och mänsklig aktivitet är som små referenser i det mäktiga landskapet. Det finns en slags melankoli inbyggt i många av verken.


Målning av Peder Balke
Peder Balke, Mount Stetind in Fog, 1864, Oil on canvas 71 × 58 cm
The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo © The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, photo Jacques Lathion


Målning av Peder Balke, North Cape
Peder Balke, North Cape, probably 1840s, Oil on canvas 94 × 123 cm
Private collection © Photo Thomas Widerberg, Oslo


Peder Balke återkommer i ett flertal målningar till en scen från Nordkap där man kan se båtar och mäktiga klippformationer på ett stilla hav. Det ligger något storslaget över dessa målningar. Kompositionen och förskjutningen av skala mellan klippor, hav och människa men det är speciellt himlen som sätter stämning och karaktär åt Nordkap serien. Ett grönaktigt ljus strålar ner över havslandskapet och dramatiken i himlens molnformationer med en blek måne gör att verken får en religiös sakral klangbotten fast på något sätt betraktat med en forskares blick. Vissa målningar känns som om de kunde vara gamla fotografier från en polarexpedition under segelfartygens era.

En styrka hos Peder Balke är hans förmåga att även i små format skapa det monumentala. Detta är återkommande i många av de små målningarna som Balke gjorde för sitt eget höga nöjes skull efter det han slutat sin tid som utställande konstnär. Små svartvita återgivningar av hav och berg på träplattor och papper.


Målning av Peder Balke, Coastal Landscape
Peder Balke, Coastal Landscape, probably 1860s,
Oil on paper mounted on fibreboard, 34 × 52 cm
The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, on longterm loan
to Northern Norway Art Museum, Tromsø © The National Museum of Art, Architecture
and Design, Oslo, photo Jacques Lathion


Målning av Peder Balke, The Trolletindene Range
Peder Balke, The Trolltindene Range, about 1845,
Oil on canvas mounted on hardboard, 30.8 x 41.9 cm
Collection of Asbjørn Lunde, New York © Photo courtesy of the owner


Men vem var då denne Peder Balke? Förutom konstnär var Balke också senare i sitt liv mycket engagerad i sociala frågor. Balke blev ivrig förespråkare för arbetarnas rätt och lyfte frågor för allmän rösträtt, likhet inför lagen, förbättrad skolgång och drägligare villkor för arbetarklassen. 1850 blev han aktiv i Thranitterbevegelsen som anses vara en av Norges första arbetarföreningar. 1851 lade han fram det då uppseendeväckande förslaget om en pensionskassa, änke- och invalidpension för arbetare inför Stortinget men utan gehör. 1855 köpte Balke en större egendom i utkanten av Oslo och började där som fastighetsmäklare möjliggöra tillkomsten av ekonomiskt överkomliga bostäder för arbetare och deras familjer. Området växte och Balke döpte den nya stadsdelen till Kunstnerlund men i folkmun kallades det rätt och slätt Balkeby. En stadsdel som finns kvar än i dag.

I jakten efter Peder Balke och lite mer information om konstnären Balke kontaktade jag Knut Ljøgodt chef för Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsö som är initiativtagaren till denna utställning på National Gallery, London för att ställa ett par frågor.

Varför Balke och varför nu? Peder Balke är ju en relativt okänd konstnär. Vad tror du det beror på? Finns det någon speciell anledning till att Balke nu återuppstår ur historiens glömska tror du?

Balke är enligt min mening en unik konstnär i 1800-talets nordiska konsthistoria men hans konst har länge varit föraktad och förbisedd - främst på grund av hans innovativa och experimentella målningsteknik. Hans radikala politiska ståndpunkt hjälpte säkert heller inte till. Under tjugohundratalet har hans konst gradvis blivit återupptäckt och under den senaste generationen har han blivit ett känt namn i de skandinaviska länderna. Men för den internationella publiken är han fortfarande okänd - med undantag för en liten grupp curatorer, samlare och konsthandlare. Vi ville visa Balke för en större publik för att vi tror att han förtjänar en plats i konsthistorien i linje med Edvard Munch, Anders Zorn, etc. - Och en bättre plats att lansera honom än National Gallery finns knappast.

Jag tror att i våra dagar bättre kan uppskatta Balkes konst än man kunde i hans egen samtid. Vi har genomlevt modernism, postmodernism och vår samtida konst, och kan betrakta Balkes konst genom dessa glasögon - och därmed förstå storheten i hans konstnärskap.

Berätta lite om Peder Balkes lokala anknytning, jag menar i Norge som norsk konstnär. Är han en välkänd konstnär i norsk konsthistoria och i så fall vilket avtryck har Balkes gjort på den norska samtidskonsten?

Balke var född och uppvuxen på de inre östra delarna av Norge; född Helgøya i sjön Mjøsa och delvis vuxit upp i församlingen Toten i samma område. Men Nordnorge skulle få en större betydelse för hans konst. År 1832 åtog Balke, som vid den tidpunkten studerade måleri för Carl Johan Fahlkrantz i Stockholm, en resa längs kusten i norra Norge ända upp till Nordkap och österut till Vardo och Vadsø. Det dramatiska landskapet i norr gjorde ett stort intryck på hans romantiska sinnelag och skulle återspeglas i hans konst resten av livet.

I norsk konst betraktades länge Balke som en "minor artist", en mindre elev till JC Dahl. I våra dagar kommer vi förmodligen överväga Balke som den kanske mest originella av den romantiska erans nordiska konstnärer. Efter hård kritik och ekonomiska problem slutade Balke ställa ut omkring mitten av 1800-talet. Därmed fick han ingen större inflytande i sin egen tid. I gengäld har nu samtida norska konstnärer återupptäckt honom. Främst på grund av hans måleriska kvaliteter, men också för hans politiska engagemang. Parallellt med Balke utställningen visades i North Norwegian konstmuseum under sommaren en ung samtida norsk konstnär, Thomas Falstad, som har mycket av samma känsla av det sublima och det mystiska i naturen som Balke. Jag kan också nämna att den norska konstnären AK Dolven som i februari öppnar en utställning i IKON Gallery i Birmingham där Balkes konstnärskap kan kännas igen.

Rent konsthistoriskt finns det några beröringspunkter med JMW Turner? Peder Balke är ju också aktiv som konstnär i England under en period.

Balke är jämförbar med Turner i den meningen att båda har en bakgrund i det romantiska landskapsmåleriet och båda experimenterat med måleri för att skildra naturförhållanden (atmosfär, ljus, hav, berg mm). I detta utvecklade de båda, var och en på sitt sätt, ett uttryck som var formupplösande och närmade sig det abstrakta. Balke var i England 1849, på flykt undan det revolutionära Europa och letar där efter ett uppdrag från den landsflyktige franske kungen, Ludvig Filip. Turner var då aktiv och ställde ut, så teoretiskt sett kan Balke ha sett några av hans målningar, men det vet vi ingenting om.

Berätta lite om hur idén att göra ett samarbete med National Gallery runt Balke och hans konstnärskap kom till?

Som nämnts, ville vi presentera Balke för en internationell publik. Eftersom vi tidigare har samarbetat med National Gallery, var det naturligt för oss att fråga om de skulle vilja samarbeta i detta projekt. Det har varit en stor hjälp att intendent Chris Riopelle på National Gallery är mycket intresserad av nordisk konst i allmänhet och i synnerhet Balke. Även National Gallerys chef Nicholas Penny har varit mycket engagerad under hela projektet. Den norsk-amerikansk samlare Asbjørn Lunde i New York har sedan länge varit viktig i återupptäckten av Balke. Vi ser nu resultatet - Balke har äntligen förtjänat sin plats på världskonstscenen!

Finns det några planer på att följa upp denna Balke-utställning?

Som ett resultat av utställningen, först i Tromsö och sedan i London, märker vi nu ett stort intresse för Balke, både i Skandinavien, Europa och USA. Det skulle vara spännande att i framtiden få se Balkes konst på andra sidan Atlanten, men dessa planer ännu inte konkritiserade. Det återuppväckta intresset för Balke kommer också att följas upp i form av seminarier och vetenskapliga publikationer.

Utställningen med Peder Balke på National Gallery London pågår till den 15 april 2015.

London 2015
©Text: Herman Lohe
Volym 2015-02-16

Skriv ut pdf>>