Konst i västernorrland. Text

Supermarkets skillnader

2014 års tema för den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket var ”Difference(s)”. Gallerier från Australien, Brasilien, Sydafrika, Egypten, Tibet, Japan, Kanada och en rad östliga europeiska länder bidrog till att göra mässan till en världsomspännande händelse. Tre gallerier representerade det vidsträckta svenska konstterritoriet Norrland. Maskinen och Verkligheten från Umeå och galleri Lokomotiv från Örnsköldsvik.


Galleri Lokomotivs monter
Galleri Lokomotiv visade bilder av kommande utställarna Lea Ahmed, Antti Savela och Hans Wigert samt video av bland andra Ida Andersson och Juan Castillo.


Supermarkets globaliserade inriktning, en väl synlig tendens i flera år, är fortfarande i tilltagande och mässan räknas nu som den största i Norden. Under ett veckoslut på Kulturhuset i Stockholm hade besökare och betraktare nära till världsdelar och nyligen frigjorda stater i Europa vars konstutövare inte självklart kunnat resa ut och exponera sina arbeten för omvärlden. Det kan tyckas bekvämt med alla dessa tillfällen till möten och interaktion. Men Supermarket är också en komprimerad tillställning där många utställningsmontrar briserar av övergripande koncept och underliggande idéer. Som besökare bör man vara väl förberedd och tillåta sig mat- och vätskepauser. Man ska ge sig tid att fråga och prata med de tillresta som tagit sig den långa vägen hit. Ryktesvis hörde jag att den chaufför som transporterat konst från gallerierna Nectar och GeoAIR i Tbilisi i Georgien hade kört bil i tretton dagar. Som resultat av denna möda fick jag se underbara målningar av 65-åriga Elena Chantgladze som levt i armod i Georgiens västra provins och målar på baksidor av chokladaskar. De var mässans mest anspråkslöst presenterade verk och säljs för 150 – 200 euro.

Outsiders

Difference(s)– eller dess motsats? En video av Juan Castillo med en brinnande majbrasa hos Galleri Lokomotiv förde mig till samtal med den unge rumänen Dragos Badita, en av initiativtagarna till Lateral Art Space i Cluj, Rumänien, som gjort klassiska skiktmålningar föreställande en eldsvåda och en video där hans farmor bränner sitt trädgårdsland om hösten. I dokumentationen ”Collectors” visade Atlantic House från Kapstaden hur några av stadens invånare gör dagsverken som högt specialiserade samlare av återvinningsbara material. Finska Kallio Kunsthalle arbetar med att föra in outsiders i konstvärlden. Inlåst bakom skottsäkert glas ställde man ut ett porträtt av Finlands mest kände brottsling, en bankrånare. Funktionshindrade från det svenska konstnärskooperativet Inuti bjöds in under en dag för att utföra ett stickat konstverk. Syriens enda oberoende konstgalleri AllArtNow från Damaskus visade verk av en konstnär som fortsätter arbeta i hemlandet, Muhammed Ali, och en installation av en konstnär som valt att lämna landet, Nisrine Boukhari, som offentliggjorde en samling brev hon skrivit hem. Galleri Tegen 2 påminde om installationen Snövit och sanningens vansinne som visades under utställningen Making Differences på Historiska museet i samband med Folkmordskonferensen 2004. Det är nu tio år sedan den israeliske ambassadören saboterade verket. Dokumentationen av dessa konsthändelser ska ges ut som bok.


Installation av Nisrine Boukhari, Galleri AllArtNow
Installation av Nisrine Boukhari, Galleri AllArtNow, Damaskus, Syrien,
med konstnärens brev från exilen till hemlandet.


Kultur som inte tär

I en serie korta men uttömmande paneldiskussioner förde KRO:s riksordförande Katarina Jönsson Norling samtal med kulturpolitiska talespersoner och partiledare/språkrör från sex riksdagspartier.

Hon konfronterade dem effektivt med frågor om hur de vill stimulera till att enprocentsregeln och MU- avtalet tillämpas fullt ut, hur bildkonstens del av kulturbudgeten kan ökas och hur kulturen ska kunna erövra en större del av statsbudgeten än nuvarande 0.8 %. Hon fick de flesta att medge att kultur är en del av välfärden varpå några tillade att det också är också en demokratifråga. Hon belyste konstnärers svårigheter när de försöker få del av trygghetssystemen, framförallt a-kassan, vilket flera tog till sig som hemläxa. I diskussionen upprepades befriande argument för kultursamhället som alternativ till det tärande och resursslukande konsumtionssamhället. Gustav Fridolin (MP), Cecilia Magnusson (M), Jonas Sjöstedt (V), Ulf Nilsson (FP), Isak From (S) och Per Lodenius (C) representerade partierna i samtalen som spelades in och kommer att sändas av SVT Forum. Intresserade rekommenderas att ta del av deras ställningstaganden. Det är god vägledning inför höstens val.

Text och foto: Margareta Klingberg
Volym 2014-02-20

Skriv ut pdf>>