Konst i västernorrland. Text

Nya projektidéer i Breddgrad 6263

Pitchingkväll över gränsen på Technichus, Härnösand

Tio konst- och kulturprojekt i vardande, fem från vardera Trondheimsregionen och Västernorrland, presenterades genom pitching på Technichus i Härnösand 20 maj. Projektet North Cultitude 6263, i samarbete med KKV Härnösand, Technichus, Lademoen konstnärsverkstäder och Rake ateljéer i Trondheim, genomförde här sitt sista arrangemang under Interregflagg för denna gång. Genom användande av internet och programmet Skype kunde man koppla ihop Trondheim med Härnösand och i direktkommunikation se och höra varandra och ta del av presentationerna i realtid. En pitching görs för att få respons, kommentarer och tips för utveckling av en idé. Pitcharna dokumenterades på film och kommer sedan att läggas ut på projektets hemsida.

Syftet med North Cultitude 6263 är att aktivt verka för ökande av kontaktytorna mellan konstnärer på breddgraderna 62 och 63, lite på tvärs alltså gentemot den traditionella nord-sydliga riktningen. I förlängningen kunna skapa nya arbetsmöjligheter och nå ut till en större publik inom området. Genom aktiviteter i projektet kan ett nätverk inledningsvis bildas från den norska kusten till den svenska, främst via fysiska möten och internetkontakter. På lång sikt, inom en 10-årsperiod, är målet att kunna visa på konsthändelser inom breddgraden och initiera återkommande biennaler, festivaler och internationella aktiviteter. Det minst sagt ambitiösa målet är att runt 2024 ha kopplat ett nätverk jorden runt längs breddgraden.


Paula Lloveras, Trondheim, pitchar för möten konst och folk.
Paula Lloveras, Trondheim, pitchar för möten konst och folk.


I den aktuella kvällens presentationer, som i Härnösand hade samlat ett femtontal konstnärer och intresserade, kunde man ta del av såväl enskilda som mer allmänna kollektiva kulturprojekt. Det kanske mest tekniskt avancerade exemplet stod Alveola Ämting, Härnösand, för. Hon hade varit på en kurs i ljudkonst på Hola folkhögskola, där hon prövade på att sammanföra inspelad video med live-ljud i ett rum med kontaktmikrofoner. Dessa hade monterade på uppspända linor som Alveola ”spelade på” samtidigt som videofilmen projicerades i rummet. Genom ett speciellt dataprogram kunde hon förändra ljudbilden i samspel med videofilmen. Det 7 minuter långa resultatet kan man söka efter på hennes hemsida, se nedan.

Tonje N. Meinhardt och Maria S. Fostad från Trondheim vill initiera en nordisk camp eller läger för nya filmmakare på Frösö Park i Östersund. Den numera nedlagda flygflottiljen förändras nu till andra verksamheter inklusive kultur och hantverk, något som även projektledaren för North Cultitude, Andreas Brännlund, tog upp som en viktig möjlig arena i framtiden för konst- och kulturfestivaler. Ett projekt som kan koppla gamla konstgrafiska tekniker med nya och sammanföra verkstäder från kust till kust inklusive Finland presenterade Kristina Karlsen, Trondheim. Genom workshops, seminarier och utställningar kan verkstäder och konstnärer från Trondheim till Jyväskylä mötas och hitta nya vägar. Staffan Westerlund, Härnösand, vill få oss att se på ett nytt sätt på sopcontainrar. Dess anonyma gröna färg skulle kunna attackeras och omvandlas till konstverk inte bara i Härnösand, som ett nyss avslutat projekt visade, utan varför inte runt om i världen? Ett länsmuseums inre och för många osynliga sidor har Nathalie Fougeras och Daniel Nilsson undersökt på Murberget i Härnösand, något som de i projektet ”Organiska rum” senare kommer att presentera kanske via museets egna möjligen ljusskygga arkiveringsestetik.

En dag på gränsen. Det tyckte Ole Tolstad, Trondheim, vi ska tillbringa med konst, teater och musik. Hur är livet längs älvarna i Mittnorden in över gränsen mot Norge? Med möten i ett större folkligt perspektiv där även jakt och fiske ingår, men med en konstnärlig kontext i ett möjligt samarbetsprojekt med artister från båda sidorna landsgränsen. Kvällen avrundades med hans retroblickande mot det gammaldags fysiska och trygga förhållningssättet, att vi kan ses helt enkelt öga mot öga. Det behovet kändes nog så extra viktigt med tanke på den ofta alltför känsliga internetbaserade hightec-kommunikationen, något som till och från gjorde presentationerna från det andra lägret svåra att uppfatta och vise versa. Sträckan mellan ett direkt handslag på fjället och ett samtal via webkameror, projektorer, mikrofoner och en webblänk kan tyckas avsevärd eller kort beroende på vilken inställning man har till kultur och kommunikation. Det ena utesluter ju dock inte det andra och mycket återstår i förbättrad teknik, och, höll jag på att säga, att järnvägsnätet i regionen för Mittnorden upprätthålls.

Läs mer om North Cultitude i deras senaste nyhetsbrev, PDF>>

Projektets hemsida: http://northcultitude6263.com/

Alveola Ämtings hemsida: www.alveola.se

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2014-05-24