Konst i västernorrland. Text

Konsthallen vid havet öppnad
Sommarutställning GRAN, Konsthall Norra Kvarken, Järnäsklubb, till 24 aug.

Den ligger vid havet mitt mellan Umeå och Örnsköldsvik. Genom att ta av vid Levar Hotell i Nordmaling, Norrlands äldsta gästgiveri, och åka så långt man kan österut mot havet kommer man snart till Norrlands nyaste konsthall belägen i Järnäsklubb. Konstnären Mats Caldeborg och hans fru Katrin Zackrisson Caldeborg har under fem år egenhändigt byggt Konsthall Norra Kvarken, ett hus för konst och konstföreställningar som de hoppas kan bli ett alternativ till de mera traditionella konstarenorna. Här vill de presentera den konst som inte omedelbart visas på andra håll, kanske främst det udda och avvikande, det långsamma och långsiktiga, det som har svårt att passa in. Konsthallen säger i programbladet att man vill vara platsen där det oväntade händer, där man inte riktigt vet vad som väntar.


Invigning av konsthallen. Foto
Invigning av Konsthall Norra Kvarken


Att konsthallen ligger en bit off allfartsvägarna betyder inte att det är svårt att ta sig dit. Med bil handlar det om en knapp halvtimmes åktid från E4 i Nordmaling. Det lilla extra besvär det handlar om kan i gengäld ge en upplevelse som konstbesökaren inte finner på andra håll. Jag tror att just ordet konstupplevelse sätter fingret på vad det handlar om. Det räcker att peka på den utställning som nu öppnats i samband med invigningen den 5 juli, betitlad GRAN. Granen är enligt Mats Caldeborg det kanske mest anonyma och bortglömda trädet förutom vid jultiden. Den förknippas med oändligt långtråkiga färder genom det norrländska skogslandskapet, en ständigt återkommande omslutande barriär av mörk granskog som bara understryker hur långt bort från världen man är. Granens eventuellt kulturella hippfaktor är med andra ord inte speciellt hög. Vem skulle då göra en utställning om ett sådant otidsenligt och apart fenomen om inte just Konsthall Norra Kvarken?

Listan på medverkande vid invigningsutställningen ger kanske en vink om konsthallens inriktning mot både geografisk och kulturell bredd. Författarna och bildkonstnärerna Thomas och Anna-Clara Tidholm, Arbrå, grafikern Christer Carlstedt, Örnsköldsvik, målaren Lennart Gybrant, Filipstad, skulptören Roland Persson, Stockholm, konstnärerna Imri Sandström och Nina Bondesson, Göteborg, amatörmålaren Paul Sandström, Lycksele, fotografen (dagerrotypi!) Åke Hultman, Örnsköldsvik, författaren Elisabeth Rynell, Stockholm/Delsbo, samt initiativtagaren själv skulptören Mats Caldeborg.


Konstföreställning med Lennart Gybrant, Mats Caldeborg och Lasse Zackrisson.
Framträdande i konsthallen med Lennart Gybrant, Mats Caldeborg och Lasse Zackrisson. Målningar av Lennart Gybrant.


På öppningsdagen skedde även en specialskriven konstföreställning, om Hills granar, Skev och dragspel, med Lennart Gybrant, Mats Caldeborg och Lasse Zackrisson. Tre ytterligare föreställningar finns i listan för sommaren, samtliga på lördagar mellan klockan 18 – 19.30. Den 19 juli kommer Nina Bondesson och talar under rubriken ”Om Konstens nödvändighet”. Lördagen därpå, 26 juli, berättar Mats Caldeborg om utställningen GRAN och andra granar. Den 9 augusti rubriceras en nog så vågad föreställning, ”Om det fula” med Elisabeth Rynell.

En vänförening, Konsthall Norra Kvarkens Vänner, har bildats som stöd för konsthallens fortsatta verksamhet och för att öka intresset för konst. Man kan även följa vidare vad som händer på konsthallen på Facebook med sökord Konsthall Norra Kvarken.

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2014-07-10