Konst i västernorrland. Text

En park att återvända till

Höga kustens konstpark, belägen i Herrgårdsparken i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik, återinvigdes den 28 juni i år. Herrgårdsparken hade då legat i träda i 50 år. Hittills har tre konstverk har kommit på plats.

Kommunens konstintendent med ansvar för Nätterlunds minnesfond, konstnären Lars Ahlström, visar runt. Promenadvägen på udden omfattar 2,2 kilometer och bjuder utöver konst, under sommarhalvåret även på skönhetsupplevelser i form av blomsterhav och vackra rastplatser. Från den restaurerade Herrgårdsbryggan kan besökare betrakta sjöutsikten över Åfjärden och Sanningssundet. I parken finns också en skärmutställning om parkens, herrgårdens och direktörsfamiljen Hedbergs historia.


Konstnären Lars Ahlström. Foto
Konstnären Lars Ahlström köper in konst på uppdrag av Nätterlunds fond.


Den professionella konsten i parken finansieras av Nätterlunds stiftelse. Lars Ahlström har tillsammans med Cia Andersson hand om stiftelsens konstinköp. De lämnar förslag på vad som ska köpas till en referensgrupp.
Stiftelsen, som förvaltas av Örnsköldsviks kommun, har som målsättning att köpa in konst för 800 000 kr per år.
– En annan möjlighet vore att spara ihop ett kapital under några år för att kunna köpa in större och dyrare verk av mer kända namn, säger Lars Ahlström.
Det finns inga planer för hur många verk som ska placeras i Konstparken eller när det ska vara klart.
– Det får ta den tid det tar, säger Lars Ahlström, men medger att det finns ett tryck från det turisminriktade projektet Konstdal höga kusten (High Coast Art Valley) att skynda på installationerna av konst i parken.
– De hade gärna sett att det funnits ännu fler skulpturer på plats vid invigningen i somras, säger Lars Ahlström.

I parken visas i år även verk av amatörer inbjudna av Konstdal höga kusten. Det handlar bland annat om en skulptur föreställande trollet Plupp, en ren gjord i armeringsjärn samt målade stenar.
Det här bekymrar Lars Ahlström en aning.
– Även tillfälliga utställningar i parken bör skyltas. Eftersom amatörverken inte är skyltade kan besökare tro att det är Nätterlundska stiftelsen som köpt in dem.


Hare i brons av Antti Savela
©2014 BUS/Antti Savela, Hare, brons.


Nätterlundska stiftelsen har placerat ut tre konstverk i parken i år.
Den senaste installationen, Libjiesbåaloe av Helena Byström, är ett gigantiskt uppförstorat, silverglänsande och spegelblankt samiskt smycke. Det kom på plats i mitten av september och lyser demonstrativt upp platsen längst ut på udden. Då en plats för kringvandrande samer, nu fylld med speglingar av nutida vandrare.
På ett stenblock vid önskebrunnen sitter Antti Savelas verk Hare och håller koll på vad förbipasserande gäster har för sig. Ska de kanske använda sig av vigselplatsen eller önska sig en ny kärlek i brunnen? Bronsharen ser allt, den är oskygg och låter sig inte skrämmas bort.
Vid den grusgång som leder fram till önskebrunnen står två kvarglömda väskor på en stenbänk, en damhandväska och en portfölj. De utgör Lena Flodmans verk Arkeologiskt fynd 13 och 14. Väskorna, gjutna i brons, symboliserar direktörsparet Ingeborg och Theodor Hedberg. Och visst ser det vid första ögonkastet ut som om de nyss skulle ha lämnat platsen.


Skulptur av Lena Flodman
©2014 BUS/Lena Flodman, Kvarglömt, Arkeologiskt fynd 13 och 14, brons.


Tre generationer av familjen Hedberg bodde på herrgården fram till 1966. Den revs i början av 1970-talet, efter att ha utsatts för vandalisering och stölder. Det som finns kvar är flygelbyggnaderna och den fram till i år helt igenvuxna Herrgårdsparken. Parken har nu delvis restaurerats, de gamla grusgångarna har skrapats fram och blommor har planterats.
– Det är en trädgårdsmästares dröm att få renovera en sådan här park, säger Elisabeth Strand Hübinette, driftledare på Örnsköldsviks kommun och ansvarig för parkens restaurering.
Arbetet inleddes i september 2013. Det fanns inga ritningar kvar från den gamla parken, däremot fanns fotografier som Elisabeth Strand Hübinette utgick från.
– Parken var helt igenväxt. Önskebrunnen och stenläggningen runt den är original som vi har restaurerat. På samma plats där vi har byggt en pergola i metall fanns tidigare en pergola i trä, säger Elisabeth Strand Hübinette.
Över pergolan växer vindruvor och tio sorters rosor. Längs dess sidor finns decimeterbreda rostfärgade metallband. I dem har ett sydsamiskt mönster stansats.

Före industrialiseringen kallades platsen Rönäsudden och var ett sydsamiskt visste. Samerna kördes bort när industrin kom. Enligt sägnen blev en samekvinna väldigt arg när sågverket började byggas: ”Till slut kunde hon inte hålla sig längre. Med en oerhörd kraft och upprördhet hötte hon vredgat sin näve mot otyget i sundet och uttalade förbannelsen som fortfarande vilar över Köpmanholmen: ’Det kommer en tid då här återigen ska vila fäbovall – vänta bara och ni ska få se att mina ord kommer att besannas!’” (ur Köpmanholmens historia, Örnsköldsviks museums småskriftserie nr 42.)

Nätterlunds minnesfond
Två överlappande projekt möts i konstparken: Stiftelsen Nätterlunds minnesfond och Konstdal höga kusten (High Coast Art Valley).
Berättelsen om Jonas Nätterlund (1924–1995) och hans testamente skrivet på baksidan av ett vykort, har upprepats otaliga gånger. Jonas Nätterlund växte upp i Rössjö i södra Sidensjö men lämnade hembygden som ung och blev typograf på Dagens Nyheter och Expressen i Stockholm. Han levde ett enkelt, ensamt liv, men handlade med aktier. Kvarlåtenskapen bestod av en aktieportfölj värd 24 miljoner kronor. Arvet tillföll Nätra-Sidensjö kommun. Enligt testamentet skulle en fond bildas vars avkastning skulle användas till inköp av konst eller skulpturer för utsmyckning av offentliga lokaler och platser i Nätra-Sidensjö kommun, som numera ingår i Örnsköldsviks kommun.
Sedan 1998 har minnesfonden placerat ut 26 konstutsmyckningar utomhus i det förelagda området. Därtill kommer ett stort antal konstverk i offentligt ägda lokaler. Närmast på tur att få en konstutsmyckning står Trysunda, ett fiskeläge på en ö i Bottenhavet utanför Köpmanholmen.

Konstdal Höga Kusten EU-projektet Konstdal Höga Kusten (High Coast Art Valley) utgår från den konst, som genom Nätterlunds stiftelse smyckar Örnsköldsviks södra kommundelar. Syftet är att skapa en konstpark på Kärleksudden i Herrgårdsparken och ett sammanhållet kulturstråk längs den utplacerade konsten i Nätra och Sidensjö. Projektet ordnar med marknadsföring, rastplatser, skyltar, kartor med mera och har finansierat restaureringen av Herrgårdsparken.

Köpmanholmen
Brukssamhället Köpmanholmen firar 150-årsjubileum i år. Det växte fram under senare hälften av 1800-talet kring sågverks- och massaindustrier ägda av Forss AB. Familjen Hedberg ledde företaget i tre generationer från 1896 fram till 1960-talet. VD i Forss AB under nästan 40 år var Theodor Hedberg, gift med Ingeborg Hedberg. Hon skapade bland annat Solgården, Sveriges första daghem/fritidsgård. Hon var också kvinnan bakom Herrgårdsparken.
Som mest var omkring 800 personer anställda i sågen, brädgården och fabrikerna.
Theodor och Ingeborg Hedberg dog båda 1966. En av parets söner var den internationellt kände keramiker Hans Hedberg (1917–2007), verksam i Biot, Frankrike.
Ncb tog över Forss AB 1964. De använde platsen vid Herrgårdsviken strax intill Kärleksudden som barktipp och deponeringsplats för industrin. Platsen fick heta Herrgårdstippen. Området är fortfarande kontaminerat och får inte användas för till exempel bostäder.

Text och foto: Karin Kämsby
Volym 2014-09-26

Fakta

Köpmanholmens skogsindustrier: Ångsågen 1864–1977, Sulfitfabriken 1907–1963, Sulfatfabriken 1930–1982, Klorfabriken 1964–1994.

Konstdal Höga kusten (High Coast Art Valley): Projektägare är Örnsköldsviks kommun. Under projektperioden 15.06.2013–31.12.2014 uppgår finansieringen till totalt nio miljoner kronor varav 4,5 miljoner kommer från EU:s regionala utvecklingsfond, 1,7 miljoner från Länsstyrelsen i Västernorrland och 2,8 miljoner från Örnsköldsviks kommun.

Länkar

www.highcoastartvalley.com

https://www.facebook.com/HighCoastArtValley/info

www.natterlundsminnesfond.se

http://www.volym.info/arkiv/kortomkonst/2014/
konstdalhogakusten/konstdalhogakusten.html

(Konstdal Höga Kusten invigs)

http://www.volym.info/arkiv/reportage/2013/
natterlunds/natterlundsfond.html

(Nätterlunds fond tar nya steg)

http://www.volym.info/arkiv/kortomkonst/2014/smycke-som-utsmyckning/smycke-som-utsmyckning.html (Smycke som utsmyckning)

 

Skriv ut pdf