Resurscentrum Konst
– vad ska det betyda?

Träff för referensgrupp drar upp riktlinjer

Ett tjugotal konstnärer och aktörer inom konstfältet i länet var 12 mars på landstinget inbjudna till ett första möte som referensgrupp för RCK – Resurscentrum Konst i Västernorrland. Med stöd av Kulturrådet och med landstinget som huvudman startade RCK för ett år sedan, och har idag ett par år framåt på sig till 2015 att hitta en form som ger bildkonsten ett konstruktivt och fungerande kontaktcentrum i vårt län. Det har funnits ansträngningar tidigare och som bildar en bakgrund: projektet Konst i Västernorrland 2001-03, och Konst som Resurs 2004-06. Om man ser det som förstudier som trampat upp spår så borde RCK nu ha alla förutsättningar att lyckas. Det aktuella mötet hade också som uppgift att brainstorma förslag och idéer på viktiga aktiviteter och målsättningar för projektet.


Mötet delades upp i grupper som tog fram förslag
Mötet delades upp i grupper som tog fram olika förslag


Först lite konkret fakta. De två konstkonsulenterna, Mats de Vahl och Lisa W Carlson, samt landstingets kulturchef och en kultursamordnare ingår i en ansvarande och beslutande grupp i RCK. En bred referensgrupp bestående av ett 25-tal representanter för olika aktörer inom konstfältet ska vara rådgivande och träffas ett par gånger per år. Dessa är personer från museer, konstnärsdrivna gallerier, KKV-verkstäder, kommunernas kulturförvaltningar, SKR – Sveriges Konstföreningar, konstskolor, Mittuniversitetet, Nätterlundstiftelsen, samt konsttidningen Volym och nätverket KC-Nord. Ett flertal representanter av dessa aktörer är aktiva konstnärer.

Ett par politiskt antagna idé- och handlingsprogram finns i skrifterna ”Visioner om konstens framtid” och ”Västernorrlands kulturplan 2012-2014”. Perspektivet är brett och ambitiöst, från barn och ungdomars kulturbehov till professionella konstnärers behov. Som ofta i byråkratiska proklamationer finns det gott om ”önskvärt”, ”bör” och ”måste”. Men hur ska det göras? Det nya Resurscentrum Konst kan bli den första fysiska och reella institutionen (motsvarande länets teater-, film-, och dansavdelningar i Scenkonstbolaget) som kan skapa de nödvändiga förutsättningarna. Produktion av konst som ska visas i länet, utställningar och mässor, plus nationellt och internationellt utbyte tillhör grundbultarna i RCK-projektet. En planerad ny och egen webbplats för RCK kommer givetvis att bli ansiktet utåt och där allt aktuellt som är på gång samlas.Vad kom man då fram till på mötet? I olika grupper stöttes och blöttes vad RCK ska kunna göra. Här några axplock ur högen: samordnare av nätverk – regelbundna fysiska träffar – utbyten och Residences – vandringsutställningar utanför länet och landet – föreläsningsserier – nyhetsbrev – flera utställningsplatser - studentateljéer – anställda föreståndare på KKV-verkstäderna – projektformuleringskurser – ”sökastödaktiviteter” - gemensamma event och även ”ovent” med fria och oplanerade möten. När RCK-webbsidan diskuterades framhölls behov av exempelvis chattforum, konstnärsregister, e-postlistor för olika intressegrupper typ institutioner, konstnärer osv. Den kommande webbsidan med namnet www.resurscentrumkonst.se lägger annars tyngdpunkter på aktuella nyheter inom regionen, kalender för kom-ihåg-datum för stipendier, uppdrag mm., samt en sida om resurser och konstprojekt.

Ekonomiskt bidrag till konstprojekt i länet kan i år sökas, motsvarande totalt 100 000 kronor. Mats de Vahl och Lisa W Carlson uppmuntrade till att söka bidrag, då det på senare tid märks en trend med minskade ansökningar. Kanske är det så fortfarande att inte alla känner till möjligheterna. Om ekonomiska och andra resurser hos RCK kommer att berättas i ett antal öppna samtal under våren på olika konstmötesplatser i länet, där också ytterligare och mera lokala spörsmål kan diskuteras (se notis i Volym).Förverkligandet av RCK och vad som blir resultatet 2015 är upp till alla aktörer att fundera över och ta tag i. Mest ser jag att den aktive konstnären kan komma med idéer och förslag, att denne ser det unika tillfället att påverka situationen. Utifrån det konstnärliga verkstadsgolvet, där vardagen och det konkreta arbetet pågår, där det spontana behovet att skapa konst ofta skymmer det nödvändiga att realisera tankarna i full skala och få ut det i offentligheten. RCK är alltså ett resurscentrum att lägga på minnet, det enda jag undrar över är om det inte behövs ett bra smeknamn också, lätt att komma ihåg.

Text: Jan K Persson
Foto: Lisa W Carlson
Volym 2013-03-19