Nätterlunds fond tar nya steg

Volym åker till Örnsköldsvik och pejlar läget för stiftelsen Jonas Nätterlunds testamente, den konstfond som årligen placerar ut nya konstverk inom Sidensjö- och Nätraområdet i kommunens södra del. Nytt för i år är att konstintendenterna Lars Ahlström (även aktiv konstnär) och Cia Andersson bildar den arbetsgrupp som jobbar med projektet framöver. Vardera har de 33½ procent arbetstid för Nätterlund. De två har sedan en referensgrupp med personer boende inom Nätra och Sidensjö som de kan diskutera nya idéer och förslag med. Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond, som hela namnet är, bygger på en donation som är placerad i värdepapper och där den årliga avkastningen kan användas till köp av konst. Örnsköldsviks kommun äger och förvaltar stiftelsen. Jonas Nätterlunds gåva till sin hembygd var en aktieportfölj värd 24 miljoner kronor. Sedan starten av stiftelsen 1997 har ett stort antal utsmyckningar redan hittat platser i södra delen av Örnsköldsvik.

Jag träffar Lars Ahlström och Cia Andersson runt en fika på ÖKKV. Det jag undrar över är om de som nya härförare har några nya storslagna visioner på gång. Nätterlundprojektet går ju inte av för hackor och skulle kunna vända på vilket berg som helst.
– Vi har just påbörjat vårt arbete, berättar Lars, och den första träffen med referensgruppen lika med brukarna blir senare i vår. Så än är det för tidigt att vi ska kunna sätta några spår. Det som är på tapeten just nu är ”Konstdalen” eller det officiella High Coast Art Valley, hur man inom den närmaste framtiden kan lyfta Nätradalen med Nätterlundkonst.
– Det är ett turistiskt projekt, kompletterar Cia, förlagt ute på Herrgårdsudden i Köpmanholmen. Tillväxtavdelningen på kommunen bygger en 3-stegsraket över tre år för att göra området kulturellt attraktivt för turister men naturligtvis även för Nätraborna. Idéer finns för en skulpturpark utomhus och en utveckling av Bruksmuseet där det också skulle kunna finnas ett nav med informationscentral för Nätterlundprojektet.

I kommunstyrelsens beslut om High Coast Art Valley kan man läsa om kopplingen till Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 och att man medger medfinansiering motsvarande 1,6 miljoner kronor. Därmed kan projektansökan lämnas vidare till EU:s strukturfond. Total budget för projektet beräknas till 9 miljoner kronor fördelat över två år.

Jag berör just behovet av informationskälla och mötesplats kring Nätterlund, eftersom det än så länge inte finns någon given punkt för det. Lars och Cia pekar på Brynge konsthall på vägen upp mot Sidensjö som en tillfällig men ändå återkommande plats som vikt för projektet. Stiftelsen planerar bland annat att visa en utställning där i sommar. För övrigt kommer Nätterlunds fond som tidigare att satsa på informella programpunkter och konsthändelser, på olika ställen i det specifika Nätterlundland.
Vad är då på gång när det gäller nya konstverk? Lars berättar att Iréne Westman ska göra en skulptur i Näske till sommaren. Ett annat geografiskt område som står på tur för utsmyckning är Trysunda.Irene Vestmans förslag till ”Näskom”.
Fotomontage: Iréne Westman.


FAKTA.
Två konstnärer Iréne Vestman, Stockholm och Linnéa Jörpeland, Sollentuna är de som har skissuppdrag att gestalta Näske gamla båthamn. Utsmyckningen kommer att genomföras under år 2013. Irené Vestman kallar sitt förslag NÄSKOM. Näs = Möte mellan två landytor. Material: ljusgrå granit. Linnéa Jörpeland kallar sitt förslag Samklang. Material: Brons och natursten.

PS! Västerbotten-Kurirens kulturredaktör Sara Meidell gör en intressant kommentar om High Coast Art Valley i sin blogg här:
http://blogg.vk.se/sarameidell/2013/04/11/nar-richard-florida-stalls-intill-foppa-1204195

Läs mer om Stiftelsen Nätterlunds minnesfond på deras egen hemsida:
http://www.natterlundsminnesfond.se/2.774637f4120a849ca8480001462.html


Text: Jan K Persson
Volym 2013-04-19