Konst i Västernorrland

Kontraster i sommarens
utställningar på Järnsta

Pågående: Herman Lohe , -et in arcadia ego-, till 16 augusti
Tidigare: Rahwa T Ghermai, An exhibition of Contemporary Eritrean art, 20 juni – 12 juli

Galleri Andra våningen, Järnsta Café, Nordingrå

Två utställningar, motsatser men också likheter.

I Galleri andra våningen visas just nu verk av Herman Lohe. Det är den andra utställningen i år på Järnsta Café som arrangeras av Nordingrå Konstnärsverkstad i samarbete med föreningen Myller.


Verk av Herman Lohe, Utan titel. Ullångersfjället, foto/giclée. Detalj.
©2015 BUS/Herman Lohe, Utan titel – Ullångersfjället, foto/giclée (detalj).
Foto: Ann-Kristin Källström


I Herman Lohes utställning finns ett lugn i konstnärens stilla betraktelser av Norrlands natur. Ljusinsläpp mellan trädstammar i högrest skog, vattenspeglingar bland näckrosor och skira målningar där man anar växtligheten som smälter samman till diffusa minnesbilder. Naturromantisk realism kanske, men Herman Lohe försöker balansera det romantiska. Mitt i all natur ett långt stycke brun kartong. Från golv till tak bland digitala utskrifter och målningar hänger verket ”Utan titel- 1,40 1,25 1,10 0,60 0,25 0,05=4,65”. En slags måttstock för något. Medveten om det eller inte drar kanske det verket till sig störst uppmärksamhet. Här finns det simpla vardagslivet att känna igen utan ett uns romantik, och inte trots det utan just därför lämnar det fritt för fantasin att dra iväg på äventyr.


Verk av Rahwa T Ghermai, självporträtt. Mixed media.
Rahwa T Ghermai, Självporträtt, mixed media.
Foto: Gregor Flakierski


I den första utställningen på Andra våningen visades verk av Rahwa T Ghermai, ”An exhibition of Contemporary Eritrean art”. I rak motsats till Lohe formligen skriker hon i sina verk, upprörd och orädd ut budskap för att väcka vår slumrande blindhet för vad som pågår i Eritrea, Sverige, världen. Batik, grafiska blad, digitala utskrifter blir collage där Rahwa skriver tillägg, långa textrader, återanvänder bilder för att komplettera andra. Kraften i hennes skapande är stark och vacker, budskapet angeläget.
Några av konstnärens digitala utskrifter av grafiska verk finns att se i caféet.
I de båda utställningarnas olikheter finns något gemensamt. I Rahwa T Ghermais bilder är den påtaglig som resultat av en regims handlande. I Herman Lohes utställning blir titeln en fingervisning om döden som ständigt finns där även när det är vackert.

Målet för Galleri Andra våningen är att kunna visa sex utställningar per år, vilket är att se fram emot. Ett konstnärsdrivet galleri som vågar det de tror på. Järnsta Konstnärsverkstad har ca 20 medlemmar och har byggt upp en grafisk verkstad i samma byggnad som Järnsta Café. Där arrangeras kvällskurser, internkurser mm och de ger ut en grafikmapp, Nordingråmappen.

För mer information se hemsidan: www.jarnstakultur.se

Text: Ann-Kristin Källström
Volym 2015-08-03

Skriv ut pdf>>