Konst i Västernorrland

Konstskolans vårutställning

Made in Sundsvall –  Elevutställningar på Sundsvalls museum, Galleriet och Gatan, till 17 maj

Sundsvalls konstskolas avslutningsutställning på Sundsvalls museum uppvisar en påfallande god kvalitet. Den har också fått en tilltalande hängning. I första hand är det de nio eleverna från skolans påbyggnadsår som ställer ut men även studerande från basåret finns med på ett hörn.


Blyertsteckning av Siri Kristiansson
Utan titel, blyertsteckning av Siri Kristiansson.

Större delen av utställningen visas i det nyrenoverade, rymliga och luftiga Galleriet. Här finns Mikaela Hjortendal-Sjödin pregnanta porträtt »Linnea« och Hedvig Friedrichs roliga »Galenskap 1–9«, där hon i små målade ögonblicksbilder porträtterar hela avgångsklassen.
Mitt på golvet står ett dramatiskt drakhuvud, skulpterat av Hedvig Friedrich och döpt till »Betongkloss«. Intressant är också Lovisa Westlings »Numbus 1–3«, tre bilder där kvinnokroppar avtecknar sig mot svart rymd. Ulla Dahlén Wessblads »Esplanaden 5« gestaltar en akut EU-relaterad verklighet, en tiggare.
På museets utställningsgata huserar ytterligare tre konstskoleelever. Emma Snöbjörn och Camilla Liljestrand har gjort kortfilmen »Diamond father«. Den är något svårtolkad men fylld av visuella och musikaliska överraskningar. De båda visar också sin animeringsverkstad i utställningen. Emma Snöbjörns textila verk ger starka visuella upplevelser. »Fin men inte så snäll« heter hennes tolkning av en köttätande blomma.
På väggen mitt emot hänger en serie bilder i blyerts eller akryl av Siri Kristiansson. En man bär upp världen i Manlighetens detonation. En kvinna med förbundna ögon och utsuddat ansikte omges av små kvittrande fåglar i ett verk utan titel. Är de på väg att befria henne eller binder de henne?
Basårseleverna visar de välgjorda resultaten av en akademisk teckningsövning från den franska konstakademin.

Nystart

Sundsvalls konstskola har fått en nystart med flytt till lokaler i Folkets hus och en ny status som Konst- och kulturutbildning. Det innebär att skolan blivit granskad av Yrkeshögskolemyndigheten och att den garanteras statliga medel under en femårsperiod, i stället för ett år i taget. En annan nyhet är samarbetet med Ung film i Västernorrland, vilket medfört att film tillkommit på schemat.


Camilla och Emma. Foto
Vi har fått mycket bättre lokaler efter flytten från Sidsjön till Folkets hus, säger Camilla Lijestrand och Emma Snöbjörn. De ställer ut den animeringsverkstad de använt för att göra kortfilmen Diamond father, som också kan ses i utställningen.


Flera av lärarna på skolan är tidigare elever. Johan Mauritzson och Caroline Ring är ansvariga för utbildningen och delar på rektorstjänsten. De har var sin halvtidtjänst men lägger båda ner mer tid för att få det att fungera. De gick på Konstfack samtidigt och har känt varandra sedan länge.
– Eleverna utvecklas otroligt mycket som människor när de går här, speciellt första året. När de kommer hit är de som tysta möss, sedan blommar de ut och får identitet, säger Johan Mauritzson.
– De upptäcker att det handlar om att uttrycka sig, inte att anpassa sig efter rådande trender eller duktighetsgrejen. Det är viktigt att de är rädda om sitt eget personliga uttryck och utvecklar det, säger Caroline Ring.
I en tid när samtidskonsten mer handlar om idéer och koncept än om hantverksskicklighet väntar sig konsthögskolorna att deras elever ska kunna hantverket när de kommer. Det faller på den förberedande konstskolans lott att lära ut hantverket.
– I dag är idén viktigare än utformandet, men handen är det som tar mest space i skallen. Vi ger tekniska grunder i kombination med ögat. Handen och seendet möts i hjärnan, säger Johan Mauritzson.
– Att kasta sig in i idétänket utan kunskaper om form och balans, det blir inte bra. Men visst visar vi och pratar om samtidskonst, säger Caroline Ring.

Konst- och kulturutbildning

Sundsvalls konstskola är en högskoleförberedande, statligt finansierad skola med ABF som garant och huvudman. Enligt en ny förordning ska den tillhöra området Konst- och kulturutbildningar i stället för att vara en yrkeshögskola. Det innebär att eleverna kan få studiemedel för att studera på skolan även om de kommer direkt från gymnasiet och att skolan får beslut om statsanslag för fem år i taget i stället för ett år.
– Uppvärderingen av skolan innebär att det ställs hårdare krav. Skolan kan inte vara flummig, säger Caroline Ring.
Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige som införs från hösten 2015. Berörda skolor har tidigare varit så kallade kompletterande utbildningar, en utbildningsform som nu fasas ut.
Konst- och kulturutbildningar finns inom exempelvis dans, musik, teater, film, konst och mode. De bedrivs av fristående (privata) skolor men står under statlig tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
På Sundsvalls konstskola undervisas i ämnen som måleri, teckning, illustration, foto, form, skulptur, grafisk konst, konsthistoria och film.
Sista dag för ansökan till hösten är 20 maj. Ansökan ska innehålla tre arbetsprover i valfri teknik. Terminsavgiften är 8 000 kr.

Från 25 april–31 maj visas sju elevutställningar inom design, konst och fotografi på Sundsvalls museum. Den samlande rubriken är Made in Sundsvall. Alla utbildningarna återfinns i Sundsvallsområdet. Utställningarna har fått en sammanhållande grafisk form av Niklas Fagerholm, lärare i grafisk design på Mittuniversitetet. Öppningsdatum för de övriga skolornas utställningar:
Estetiska programmet, Skvaderns gymnasium, IVS– och Fordonsprogrammet 4 maj, Masterprogrammet i Bildjournalistik 16 maj, Industridesign 22 maj. Grafisk design och kommunikation har designpitch den 27 maj.

Mer om Konst- och kulturutbildningar:
https://www.myh.se/
konstkulturutbildning.se

Text och foto: Karin Kämsby
Volym 2015-05-05

Skriv ut pdf>>