Konst i västernorrland. Text

Udda landskap i färg
”A little bit off”, grafik av Patrik Berg, Sambiblioteket, till 22 aug.

Härnösandsfödde Patrik Berg har studerat på Konsthögskolan i Bergen och visar nu på Sambiblioteket i Härnösand delar av sin bachelor-examen därifrån, samt några nya arbeten från ett första år på Oslo konsthögskola. Titeln på den lilla sparsmakade utställningen är ”A little bit off” och det stämmer nog väl överens med hans udda grafiska träsnittbilder, landskap som befinner sig i gränslandet mellan tecken, mönster, föreställande och abstraktion. Det är som att han tagit ett steg utanför, till ett berättande utan gängse språkbruk.

I utställningsbladet berättar Patrik Berg att fokus legat på grafikens formella kvalitet, att han har en stor tilltro till en personlig uttrycksform. Hans, som han menar, utopiska ambition är att konstens formella digniteter ska kunna bära verket utan konceptuell-kontextuell hjälp eller postmodern distans. Han ser sig också hemma i en tradition av utanförskap av typen särlingar, primitiv konst, eller s.k. outside art.


Träsnitt av Patrik Berg
Patrik Berg, Dancer, träsnitt.


Hans teknik är träsnitt, alltså den kanske mest hantverksmässiga grafiska tekniken. När jag frågar honom om grafikens nyvaknade intresse inom konstutbildningen svarar han att det kanske kan ses som det nya måleriet. Det är också inte långt ifrån att man uppfattar hans bilder som en sorts målningar, där de mättade opaka färgfälten ges större framträdande än linjen och teckningen. Samtidigt använder han just linjeformerna som måleriska element, med kraftiga formell betoning på linjerna som ytor mera än som ristade spår. Det ger bilderna uttryck av planscher, en kanske eftersträvad platthet som frigör bildspråket i riktning mot allegori och mångtydigt laddad dekoration.

Jag gillar det mycket, och möjligen är det bildernas slående direkthet och enkelhet som är så avväpnande. Men det är i efterklangen eller närstudien, när man ser hur outtröttligt tålmodigt bilderna arbetats fram, som den formella kvaliteten ger sig tillkänna. Jag får intryck av en konstnär som inte har några andra avsikter än att sammanställa form och färg på ett så intressant sätt som möjligt, men med den speciella utmaningen att inte falla i någon grop av ”hur det bör se ut för att vara intressant”. Kanske är det därför Patrik Berg vänder sig till allegorins och sagans domäner, med till synes vänliga eller farliga djurfysionomier agerande i mytiska drömlandskap. Vi befinner oss i en främmande värld, likt barnet som blundar och upptäcker det fantastiska och lockande i sagans eller drömmens bilder. Men vi vet inget om berättelsen, inget om sammanhangen, konstnären leker med oss med sina påhittade syner, likt enkla matriser i form och färg färdiga att brukas för våra egna syner i meditation eller förtrollning.

I de nyare arbetena, med titlar som ”Pond”, ”Bears and bugs”, ”Dancer”, verkar Patrik Bergs bildvärld gått genom ett stålbad och det som kommer ut ser ut som formpressade element i ett futuristiskt science-fictionlandskap. I renodlat svartvitt återstår endast de yttre konturformerna av växter och djur, sammanslingrande och självlysande, i avskalad homogenitet som solitära teckenmeddelanden från ett yttre universum långt, långt bortom det fattbara. Även om det formvisuella är den främsta styrkan är det inte svårt att också se ekologiska och miljömässiga aspekter bakom bilderna. Patrik Berg har gett sig iväg på en utmanande konstnärlig resa som blir intressant att följa. Lyssnande i skrivande stund till den klassiska popdängan ”Art for Art´s sake” vill jag gärna komplettera med den konstnärliga särlingens tillägg av ”and Life´s sake”.

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2014-07-04

Skriv ut pdf>>