Konst i västernorrland. Text

Ord och landskap

Natalie Fougeras och Olivier Vanderaa Sambiblioteket, Härnösand, till 27 juni KKV Galleri, Härnösand

Den belgiske poeten och konstnären Olivier Vanderaa var under tiden 9 – 23 juni gäst som Artist in Residence vid KKV Härnösand. Han hade bjudits in av Nathalie Fougeras, franskfödd konstnär numera boende i Härnösand, och hans vistelse i Härnösand användes till ett gemensamt samarbetsprojekt kring de två begreppen text och bild.


Olivier Vanderaa vid sina dikter i galleriet. Foto
Olivier Vanderaa framför egna dikter på KKV:s galleri (Foto: Kerstin Lindström)


Samspel eller konfrontation mellan text och bild har lång och djup tradition bakom sig i konsthistorien. Text som handskriven och ofta utsmyckad form, i skönskrift eller kalligrafi, kan ses som en visuell bild där den yttre formen vill förstärka och försköna textens innehåll. Under modernismen, i exempelvis kubism, surrealism, popkonst, infogas ofta textfragment, från tidningar, annonser, reklam, i fotocollage och målningar i syfte att utvidga och komplicera det visuella uttrycket. I vår tid har texten fått en alltmer framträdande och ibland rent av avgörande roll i utställningar, där texter placeras in i installationer för att synliggöra kontext och sammanhang mellan bilder, objekt, videos mm.

Inför Fougeras-Vanderaas utställning på Sambiblioteket har de gjort närstudier av olika lavar och mossar i naturmiljöer runt Härnösand, för att sedan låta textremsor intervenera eller smyga in sig på skilda vägar i fotografierna. För att bruka en biologisk term skulle man kunna prata om inympningar av ord i växtsystem, något som för tankarna till genmodifiering, framodling av växtspråkliga hybrider, transferering av bokstäver och meningsbyggnader från språkets abstraktion till organisk fysisk natur.

Men är inte också språket natur? När vi tänker gör vi det med nervbanor, när vi talar använder vi läpparna och stämbanden, vi skriver med handen, även vid tangenttryckningar, och vi läser med våra ögon. Och omvänt, ser och ”läser” vi inte naturens meddelanden med hjälp av språket? Fougeras och Vanderaa gör en rolig attack på de ofta ganska så exkluderande naturvetenskapliga fackspråket, när de på vidhängande faktablad med artbestämning av lavarna gör medvetna felstavningar och tangentrusningar, av typen ”Systematik kk”, ”Eukaryyyyota”, ”Parmelia saxsaxsaxatilis”.

På KKV-galleriet utvecklar de sin process, eller undersökning om vad språk innebär. På golvet är samlat små grupper av naturobjekt, som upphittat i exkursioner och fördelat efter arter, men även som ”objet trouvé”, funna vardagliga föremål eller kastat skräp i naturen. Saker och ting alltså att se och hantera, vi kommer inte ifrån dem och vårt sätt att möta tinget är genom språket. Därför sticker de ner i grupperna små ordremsor påminnande om fragment ur dikter, som för att se vad som händer i mötena. Och det blir upp till besökaren att tolka sammanhangen.


Bild frå Ord och landskap av Nathalie Fougeras.
Ur Ord och landskap, av Nathalie Fogeras / Olivier Vanderaa (Foto: Jan K Persson)


I ett som jag uppfattar det centralt fotografi av en skogssilhuett bryter horder av text fram genom träden, defragmenterade och lössläppta, men det finns några textrader hopträngda i mitten som är fullt läsbara: ”don´t be frightened / you are blessed / I saw the light in you / my sweetness”. I texten, som är hämtad ur en dikt av Olivier Vanderaa, anas en mer tillitsfull och kanske romantisk attityd, till naturen och till medmänniskan. Kvällen innan Olivier åker tillbaks till Belgien ger han prov på lite av sin Poetry Slam-erfarenhet genom att egensinnigt och personligt framföra live några av sina dikter i galleriet. Detta visade på ett exempel av de möjligheter som ett öppet och fritt konstrum som KKV-galleriet kan erbjuda, i plötsliga nedslag med korta varsel, för konst med förgreningar mot performance, poesi och ljud, i det lilla rumsformatet som kan skapa en alldeles speciell direktkontakt.

Utställningen på galleriet vid KKV Härnösand kan en bit in i sommaren visas efter ö.k. direkt med Nathalie Fougeras genom mail till hennes adress: nathalie.fougeras@gmail.com

Text: Jan K Persson

Volym 2014-06-25

Skriv ut pdf>>