Pärlhalsbandet på stationen
Anna Kristensens konstnärliga gestaltning av Härnösand Central

Jag undrar just hur många pärlhalsband vi kommer att se framöver hos resande på Norrtåg och på stationer längs norrlandskusten. När Anna Kristensens utsmyckning av Härnösand Central invigdes 25 september läste hon högt ur sin lilla bok ”Pärlhalsbandet”, den typ av barnbok som brukar kallas pixibok eller minibok med korta texter och tydliga illustrationer. Det är en kort och kärnfull saga om hur en liten flicka ger ett pärlhalsband till sin pappa och hur halsbandet åker iväg på sitt eget lilla äventyr i livet och människorna. Boken, som tryckts i tusen exemplar och kan köpas för en tia vid stationen i Härnösand, bildar idén och bakgrunden till Anna Kristensens konstnärliga gestaltning i väntsalsmiljön. Huvudobjektet är en glasskulptur av ett stort och kulört pärlhalsband som hänger likt en gloria i en del av rummet, bestående av specialblåsta glaskroppar från Orrefors glasbruk. Dessutom finns sex små målningar sofistikerat utplacerade och interfolierade på oväntade platser i miljön.©2013 BUS/Anna Kristensen, Pärlhalsband, glasskulptur.


Med lika klara färger som halsbandet sticker de små målningarna ut som accenter och navigeringspunkter inne i väntsalen, sedan man väl hittat dem på vägg, nära golv, på trappsteg, inne i knappt märkbara hörn. Anna Kristensen berättar för mig om hur tydliga färgdetaljer kan fastna i synfält och skapa minnesbilder när man är ute och reser. Det är dessa fragment av färgförnimmelser som hon hoppas besökare och resande ska bära med sig sedan de uppehållit sig på resecentrat. En form av reflektionens och minnets accessoarer tänker jag mig, något som för övrigt reklamen sedan länge lärt sig att utnyttja i stadsbilden, mera sällan konsten som ofta diskret långsiktigt söker ta plats i det offentliga rummet.©2013 BUS/Anna Kristensen, en av de små målningarna i vänthallen.


Som jag ser det är brännpunkten i Anna Kristensens projekt den öppna och imaginära förbindelsen mellan de fysiska verken på plats och den historia som gestaltas i boken. En berättelse som via boken kan följa med passagerare och spridas allt vidare omkring, kanske glömmas på ett säte i tåget eller kvarlämnas på en annan station, plockas upp av någon annan och föras längre i nya banor. På så sätt får den konstnärliga gestaltningen en ovanlig och utsträckt karaktär i både tid och rum, där de konkreta verken på Härnösand central kan tänjas ut till återspeglingar men även nya berättelser när boken kanske hamnar på helt andra platser långt bort från utgångspunkten. Tanken är också att boken ska tryckas i nya upplagor sedan den första tagit slut.

Anna Kristensen har på ett överraskande och lekfullt sätt skapat en poetisk och pedagogisk konstutsmyckning som sträcker sig en bra bit bortom det ordinära perspektivet.

Text och foto: Jan K Persson
Volym 2013-09-30