upp_pil  
volym
 
 

 

Snigelns väg
Av Mårten Medbo
Mittuniversitetet, Sundsvall
MKV-huset

Kryper efter väggarna

Glasbubblor kryper efter väggarna i trapphuset i det nybyggda huset för medie- och kommunikationsvetenskap på Mittuniversitet. Det är konstnären Mårten Medbo som på uppdrag av Statens Konstråd och projektledaren Jörgen Nilsson skapat verket Snigelns väg. Det består av 24 glaskapslar placerade i det inglasade trapphuset. Kapslarna är blåsta i klarglas, osymmetriskt ovala, inbördes olika till storlek och form. De är fyllda med glasbollar i halvtransparent opalinglas samt några nästan ogenomskinliga glasbollar som innehåller lysdioder. När mörkret faller tänds lysdioderna och verket belyser sig självt.I dagsljus påverkar det infallande ljuset bollarnas färg och opacitet.


Glasbubblorna sitter i grupper på väggarna i det flera våningar höga trapphuset och skapar en märklig stämning av någonting pågående, krypande som fortsätter och fortsätter. Vid första anblicken ser de inte mycket ut för världen men sedan påkallar de mer och mer uppmärksamhet. Som vackra väsen från en främmande värld lämnar de sina budskap och vill vara med, vill bli sedda.

Karin Kämsby


Foto: Karin Kämsby