VOLYM
  

Lysande industrier


Två tunga cementsilos har fått rosafärgad
belysning. Dioderna sitter i en krans nertill
och är riktade uppåt. Foto: Karin Kämsby

Konstnärerna Janne Björkmans och Lisa W Carlssons poetiska ljusdesign av Sundsvalls södra infart blev verklighet den 17 november i år. Då tändes belysning-arna av aluminiumsmältverket Kubals skorstenar, Cementas silos och Norrportens fasad vid E-fyran söder om Sundsvall.

 


Grön armatur i markplan lyser
upp Norrportens fastighet.
Foto: Karin Kämsby

Förslaget till ljussättningen presenterades vid ett möte i Norrportens fastighet på Mokajen redan i oktober 2003. Det var också då som arbetet på att ordna finan-siering satte igång.
Tidigare hade Janne Björkman och Lisa W Carlsson gått en kurs i offentlig ljussätt-ning för konstnärer. De valde då Kubal för sitt projekt. Senare tillkom Cementas två silos och Norrportens fasad. Inspirationskällor har varit jord, eld, vatten och luft.

– Vi tänkte på bilisterna, pendlarna och nattens chaufförer, men ljuset spiller över även på företagen och de som jobbar där, sa Janne Björkman när projektet presenterades vid ett seminarium på Kulturmagasinet i Sundsvall den 22 november.
– Att köra in i Sundsvall söderifrån är en mörk och tuff resa.
Nu har både trafikmiljö och arbetsmiljö fått ett lyft. Kanske kan belysningsprojektet till och med få Sundsvall att känna stolthet över sina industrier. Genom att sätta ljus på de förbjudna skorstenarna skapas en ny bild av en stad, vars södra infart i mångas ögon ger associationer till miljöförstöringen i Östeuropa. Eftersom delar av belysningen syns från havet blir den även ett landmärke för staden.

Konstnärerna ser ljussättningen av Kubal, Cementa och Norrporten som ett helt, sammanhängande verk. Installationerna har inneburit ett tätt samarbete med personalen på berörda företag. Företagen äger ljussättningarna och har lovat att hålla i gång dem under fem års tid.
– De har tagit på sig driften och vår förhoppning är att de ska vilja ha dem kvar, sa Janne Björkman.

 


Det magiska skimret över aluminiumsmältverket
Kubals skorstenar vid Sundsvalls södra infart blev
verklighet den 17 november 2005. Foto: Karin KämsbyHela projektet har kostat 2,4 miljoner kronor. Finansiärer är Philips AB, Sundsvalls kommun, företagen själva samt Eu-projektet Iska, industrisamhällets kulturarv.

Philips som levererat armaturerna, garanterar att belysningarna håller i tio år. Den teknik som används är lysdiodsbaserad. Enligt leverantören är det är första gången som diodtekniken används i större omfattning i Sverige. De diodbaserade armaturerna drar mindre energi och är mer lättskötta än vanliga lysrör eller strålkastare.

Den nya typen av belysning slickar fasaderna med skimrande färger och skapar effekter som tidigare varit omöjliga att åstadkomma. På Kubal sitter en ring med armaturer högst upp på varje skorsten och ljuset är riktat neråt. Där drar ett dygns belysning av en skorsten ungefär lika mycket el som en kupévärmare under samma tid. På Cementas silos sitter armaturerna nertill och ljuset är riktat uppåt.
Ljussättningen av Sundsvall Syd är ett fenomen som bara kan upplevas i skymningen och när det är mörkt. Under somrarna är den släckt.

Karin Kämsby


 

Fungerar inte knappen? Högerklicka på den och Spara mål som...