Sundsvalls museum och Landstinget Västernorrland har bekostat produktion och tryckning av katalogen i vilken det finns ett förord av Jan K Persson, välkänd för Volyms läsare. Hans fantasifulla text skapar ingen klarhet. Kanske fördunklingen är avsiktlig. På en punkt tror jag vi är överens. Jan K skriver ”Jörgen Nilsson är i första hand hantverkare”. De konstnärliga livsfrågorna har fått vänta. Konstpubliken ställs utanför. ”Glömska” är namnet på en lerskulptur till vilken katalogen redovisar några skisser. Där datorn spänstigt format och vridit på problemet har lerskulpturen tappat styrkan och formen.En variant dyker upp i ett flaskmontage också kallad ”Glömska”, vilket mycket väl skulle passa in i designårets många utanverk, men inte här. Det är i relation till en verklighet, inre eller yttre, konsten måste förhålla sig, men aldrig förhålla sig likgiltig.
Torgny Åström, konstnär mm

Jörgen Nilsson är född i Mellansel och bosatt i Örnsköldvik, utbildad bildlärare och skulptör.

Projektledare för Statens Konstråd, tidigare konstnärlig rådgivare i kommun och landsting. Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2003.

Fler sidor av Jörgen Nilsson Skriv ut pdf-fil
Läs också vad som sas på "Öppen sida".

"Glömska" © Jögen Nilsson BUS/2005
       
volym

 

höjd. bredd. djup.
JÖRGEN NILSSON


Utställning på
Sundsvalls museum
22.01- 26.02 2005Varför ställer konstnärer ut sina verk till offentligenheten? Skälen kan naturligtvis vara många. I bästa fall kan det ge förstärkning i kassan. Museet/galleriet ger visningsersättning. Kanske någon privatperson eller myndighet köper något.
Till en konstnärs meritförteckning, eller som det heter idag CV, curriculum vitae, ser det bra ut med årliga utställningar. Men det kan ju också tänkas att konstnären vill oss något, har något att säga.

 

 

"Koptisk vägg"© Jögen Nilsson BUS/2005"Glömska" © Jögen Nilsson BUS/2005
                         
Skälen till att vi gör oss besväret att besöka utställningarna kan säkert vara många. En vana, en snobbighet eller köpintresse, men också en nyfikenhet, ett intresse av att få ta del, få knuffar bort ur vardagens vanespår och inte minst själsligt berikas.

Det är oundvikligt att inte fundera i dessa banor när man besöker Jörgen Nilssons utställning ”höjd, bredd, djup” en trappa upp i Sundsvalls Kulturmagasin. Vad vill han oss besökare? Troligtvis ingenting. Det är sorgligt.