BildensHus fotomuseet
Avstamp, fotografier av
Rune Hassner (1928-2003)


Född och uppvuxen i Östersund, där Rune började sin bana som pressfotograf, kom han knappt 20 år gammal till Stockholm där han snabbt etablerade sig som fotograf och gjorde sig uppmärksammad som livlig debattör. På 1950 talet hade han Paris som bas under ett decennium. Under denna tid skapade han många livslånga kontakter och grundlade sitt intresse för fotohistoriskforskning, ett ämne där han har intagit en särställning i Sverige.
1958 var han med och grundade tio fotografer, vars medlemmar har varit en inspirationskälla för efterföljande generationer svenska fotografer.
När Ernas och Victor Hasselblads stiftelse 1988 grundade Hasselblad Center och sökte en ledare för verksamheten, föll valet naturligt på Rune Hassner. Redan 1982 var han den förste lektorn vid fotohögskolan i Göteborg.
Att Rune Hassner 1997 utnämndes till filosofie hedersdoktor vid Göteborgsuniversitet är ingen tillfällighet, utan bekräftar hans betydelse förfotografiet och den fotografiska forskningen i Sverige. Rune Hassner är en är av få fotohistoriker i Sverige som har tagitforskningsuppgiften på allvar. Hans bok Bilder för miljoner (1977) ärfortfarande ett av Sveriges viktigaste fotohistoriska verk.
Som fotograf, forskare, debattör går inte Rune Hassners insatts attförringa. Den här utställningen, Avstamp, är en hyllning till Rune Hassner.På BildensHus pressenterar vi ca 100 fotografier ur Runes produktion
Utställningen visas i samarbete med
Hasselblad Center i Göteborg och Birgitta Forsell.


Petter Österlund
BildensHus