Konst Västernorrland

Konstpaus 9

Skulpturfontänen på Stora torget i Härnösand. Hagbart Sollö, Evolution, detalj. Foto


Skulpturfontänen på Stora Torget

Befinner du dig i Härnösand är det här en plats som kanske dagligen passeras, och är du på väg norr- eller söderut längs E4 förbi Härnösand varför inte stanna till här och uppsöka Stora Torget.

Omgiven av konsthallen, landshövdingsresidenset och andra byggnader är konkurrensen om uppmärksamhet stor men den är ändå påtaglig med sin placering på torget, Hagbart Sollös fontänskulptur ”Evolution”. Första intrycket är ofrånkomligt stor stenkoloss nedsläppt och som med sin tyngd tryckt ned sig själv och en del av området intill. Marken verkar ge efter av tyngden, vatten börjar sippra upp ur berggrunden. Eller är det en bit av urberget på väg att bryta sig upp ur marken? Blunda en stund, tänk vatten, öppna ögonen och se evolutionen i detta stycke Labradorgranit. Ett hav ligger plötsligt där, med vattenytan ständigt skiftande, blänkande stilla, krusningar, dyningar, vågor som höjs och sänks i takt med vinden. Gå ännu närmare och blunda igen, känn vattenstänk från uppiskade vågor i rykande storm eller kanske känns en lätt fukt från ett varmt hav som släpper värme efter kalla höstnätter. Molnen speglar sig i vattenbassängen, här möts himmel, hav och berg, gestaltat allt i ett på en och samma gång. Gå inte riktigt än utan vänd ryggen mot detta hav och sätt blicken i öppningen mellan Konsthallen och landshövdingens byggnad där det går att blicka ut mot Mellanholmen. Stenvågorna fortplantar sig och blir synliga långt där borta vid horisonten, för att sedan återkomma, för att dra sig tillbaka. Havet i oändlighetens rörelse, med evolutionen som följeslagare.

Text och foto: Ann-Kristin Källström
Volym 2015-09-28