Konst Västernorrland

Konstpaus 8

Verk av Folke Truedsson. Skulptur, Förgylld vinge

Guldet i Rådhusparken

I Örnsköldsvik är det värt att lämna centrum ett slag och gå en av gatorna uppför backen, över E4 och vidare upp till Rådhusparken. Där innanför häcken till den barockinspirerade parken har en blixt från klar himmel slagit ned på den öppna gräsytan nedanför Rådhuset. En blixt som i nedslagsögonblicket förstenats och ankrats fast för att evigt bli kvar.

Efter att ha betraktat Folke Truedssons skulptur en stund kommer känslan av att det är något som inte stämmer här. Spetsen på blixten, skulle den inte ha pekat nedåt?
Ta några steg runt skulpturen och läs på skylten. Titeln ”Förgylld vinge” bekräftar misstanken. Allt ändras plötsligt, känslan är befriande. Denna förgyllda skulptur är inte fast här för alltid, den är på väg att lätta mot skyn. Placerad högt över markytan för smidigare ”take off” tar den sikte över hustaken. Följ med och ha konstnärens ord i minnet: "Formerna skall uttrycka eller bidra till att skapa en atmosfär utanför formerna. Det är det som är själva innehållet. Om man vill att det skall finnas en mening med konsten är det viktigt att skapa en atmosfär som påverkar människan.”
Upp, upp och iväg med vingslag av stål som bär dit tankarna bär.

Text och foto: Ann-Kristin Källström
Volym 2015-09-08