Konst i Västernorrland

Eva-Maria Raab

”Catch me if you can” Galleri Lokomotiv, Örnsköldsvik, t.o.m. måndag 29 juni

Eva-Maria Raab är årets ”Artist in Residence” på ÖKKV. Under hennes visning och performance "Catch me if you can" presenterar hon sitt konstnärliga närmande till de svenska fenomen, som den starka närvaron av ljus under sommaren och den färg, som för henne, dominerar svenskt landskap: den Faluröda.

Några har kanske redan sett Eva-Maria Raab framkalla sina "sol-selfies" i centrum av Örnsköldsvik, där hon skapar "cyanotypes" - en gammal teknik för att skapa fotografi med solljus. Raab har tagit olika bilder av solen och sedan låtit solen själv skapa. En mycket poetisk metod att fånga ett sådant flyktigt fenomen som solljus.

Eva-Maria Raab, performance på Galleri Lokomotiv
Eva-Maria Raab, ”Catching the Light”, performance på Galleri Lokomotiv 23 juni.
Foto: Galleri Lokomotiv

I sin arbetsperformance "Catching the Light", överfördes ljusreflektioner inifrån Kulturfabriken till gallerirummet i Lokomotiv och organiserades om eller delades upp. I "Book of Lights", som Raab skapade under föreställningen, är ljusreflektionerna inte bara på papper utan förvandlas också till en bok, ett taktilt objekt.

I sin fotoserie med arbetstiteln "Schwedenrot" (Sverigerött) visar Eva-Maria Raab variationer i Falurött. I hennes teckningar "Sweden red farm" använder Raab bilder som finns på Google. När man söker på: "Sweden red farm", framkallas ett mycket pittoreskt landskap. Genom att måla direkt med Faluröd skapar Raab en abstrakt och samtidigt stereotyp syn på det svenska landskapet.

Eva-Maria Raab, född 1983, är en österrikisk konstnär baserad i Wien. Hon tog sin examen under 2010 vid "Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts" i Paris. Genom flera medier, som sträcker sig från fotografi, installation och föremål, fokuserar Raab på frågan om tid och rum, särskilt dess digitalisering genom modern teknik. Raab syftar också till att ifrågasätta dagliga stereotyper och normer som hänför sig till fenomen som sociala nätverk online, mp3-spelare eller passfoton. Hon granskar systematiskt sin praxis och användbarhet om individ och massa, nutid och förfluten tid, ljud och tystnad, närvaro och frånvaro.


Eva-Maria Raab
I en arbetsperformance 2014 i Wien “fångade” Eva-Maria Raab skuggor utanför ett galleri och överförde dessa till utställningsrummet. I boken ”Book of shadows - Schleifmühlgasse” som hon skapade vid performancen, är skuggspelet inte bara sparad på papper utan också omvandlad till en bok som taktilt objekt.
Foto: www.evamariaraab.com

Under de senaste två veckorna har hon bott och arbetat på ÖKKV för att färdigställa utställningen. I en intervju av Katarina Östholm i Tidningen Ångermanland kommenterar hon:

Jag är intresserad av det ogripbara. Nu och då, tystnad och ljud, skugga och ljus. De är flyktiga, svårfångade men ändå så välbekanta; alla vet vad de är men när man ska förklara blir det svårare.

Volym 2015-06-26

Se mera på Raabs hemsida>>

 

Skriv ut pdf>>