Hugin och Munin

Utsmyckning i Örnsköldsvik av Kjell Landfors

Efter flera skadegörelser på korparna Hugin och Munin som stod i Mellanparken i Örnsköldsvik så kommer de reparerade korparna nu att placeras ut igen.

Konstnären Kjell Landfors (f 1953) har rötter i Örnsköldsvik. Platsen blir på en vidgad del av trottoaren som är avsedd för konstutsmyckningar, på Lasarettsgatan i Örnsköldsvik. Korparna monteras nu på höga rostfria stål stolpar målade i matt svart färg. Placeringen har ytterligare en dimension i att snett emot korparna så står en annan skulptur av samma konstnär, Inventore. Det är två skilda konstnärliga uttryck i dessa skulpturer men har ändå beröring med varandra.Utsmyckning på Lasarettsgatan i Örnsköldsvik.


Kjell Landfors, Hugin och Mumin. Brons.


Skulpturerna Hugin och Munin är gjorda i brons. Den ena köpte kommunen in 1997 och den andra köptes av Stiftelsen Gene Fornby samma år. Bägge skulpturerna har varit placerade vid Gene Fornby fram till våren 2011, då Gene Fornby lades ner. Den ena korpen skänktes då till kommunen av Stiftelsen Gene Fornby. I november samma år monterades korparna ut tillsammans på återanvända stenstolpar i mellanparken. Efter att skadegörelse har skett på först den ena korpen för två år sedan, som reparerades och sattes ut igen, och sedan på bägge korparna i fjol, så togs korparna in för att repareras och har inte placerats tillbaka till platsen i mellanparken. Nu kommer de att placeras ut igen men under säkrare förutsättningar.

Förhoppningsvis så kommer korparna kunna få vara ifred och kunna njutas av många och fortsätta att hålla ett vakande öga över alla. Överraskande konstupplevelser i staden är en tillväxtfaktor, mångfald och fantasi i vårt gemensamma rum skapar en attraktionskraft. Det stimulerar våra känslor och tankar, och ger liv åt vår vardagsmiljö.

Hugin och Munin från den (Isländska sagan Hugin nog Muninn) är i nordisk mytologi Odens två korpar. Hugin betyder ”den hågade” eller ”tanken” och Munin betyder ”den som bryr sig” eller ”minnet”. (Källa Wikipedia.)

(Pressinformation och foto från Örnsköldsviks museum & konsthall.)

Volym 2014-12-03