Klart om konstgestaltningen vid Örnsköldsviks Resecentrum

Konstnären Torbjörn Johansson, Stockholm, kommer att få göra den konstnärliga utsmyckningen vid Örnsköldsviks Resecentrum. Hans förslag ”Resan” fick tummen upp i konkurrens med det andra förslaget, ”Tappil” av Peter Svedberg, Stockholm. Johanssons idé är att hela resecentrats miljö ska innefattas av utsmyckningen, med ett mobilt objekt som centrum i entréns luftrum och med video och stillbilder utspridda i övriga rum. Svedbergs förslag var en stor hängande och rörlig skulptur i form av en kon med spegeltrianglar pekande nedåt i stora entrén. Skissförslagen var utställda på Örnsköldsviks museum & konsthall i oktober och november.

Här ett utdrag ur pressmeddelandet från Örnsköldsviks kommun:

Bägge förslagen har beaktats i sin helhet, men det som i slutändan gjorde att vi föreslår att Torbjörn Johansson ska erbjudas utsmyckningsuppdraget är att han har arbetat med förslag på ytor i hela resecentrat. Utsmyckning i gångbron mellan entréhall och tågperronger, i byggnadens mittpunkt och i bussterminalens utrymmen. Förslaget är även en ”klocka” med rörliga bilder 60 x 60 sekunder film. Jord, luft, vatten, eld och resa. En timmes video, loopas varje hel timme, ett ”rummets klocka”.


Ur förslaget ”Resan” av Torbjörn Johansson.

Ur förslaget ”Resan” av Torbjörn Johansson.
Ur förslaget ”Resan” av Torbjörn Johansson.


Torbjörn Johansson skriver bland annat så här om sitt förslag:

I entréns luftrum, där det är högt i tak och med ett vackert ljusinsläpp, knyts gestaltningen ihop med tre spiraler i rostfri stång. På spiralerna sitter rundlar, i samma format som stillbilderna. Rundlar av glas som är laminerade med en speglande, ljusreflekterande folie vilken bryter ljuset i spektrums färger.  Spiralerna med sina rundlar är belysta och kommer att spegla, reflektera och ge rummets tak och väggar föränderliga ljusbilder. Rummet med sin stora rymd, är välkomnande, tydligt och föränderligt. Det kommer att bjuda på nya erfarenheter varje gång du kommer på besök.

Utsmyckningen beräknas vara färdig på försommaren 2015.

Volym 2014-12-12