Konst i västernorrland. Text

Västernorrländskt i Paris

Våren 2013 visades utställningen ”Paris – Härnösand” vid Länsmuseet i Härnösand, med deltagande av femton i sammanslutningen Le 4 Paris Art. Det var starten för ett konstnärligt utbyte av samtidskonst mellan Paris och Västernorrland, med bakgrund i konstnären Anders Lidéns kontakter i den franska huvudstaden.

Nu ett år senare åker motsvarande antal svenska konstnärer till Paris för en motsvarande utställning ”Härnösand – Paris” tillsammans med de franska konstnärerna. Det sker 17-27 april i kulturhuset Espace d'Animation des Blancs Manteaux med adress 48 rue Vieille du Temple. Byggnaden ligger centralt i Paris och i samma kvarter som Svenska Institutet.

De svenska deltagarna har alla anknytning till Västernorrland, bosatta i eller med bakgrund i länet. I ett Open Call – öppen inbjudan - som gick ut 2013 från kulturförvaltningen vid landstinget inbjöds konstnärer i regionen att ansöka om deltagande. Därefter valde en oberoende jury ut femton konstnärer.

Vid utställningen i Paris kommer samtidigt Bengt Lindström (1925-2008), med uppväxt i Härnösand, att hedras. Det var i Paris han fick sitt genombrott och där han tillbringade merparten av sitt konstnärsliv.

Följande konstnärer med anknytning till länet deltar:

Anders Lidén, Eva-Leena Skarin, Jan K Persson, Kerstin Lindström, Janne Björkman, Mikael Arvidsson, Karin Hesse, Lars Widenfalk, Lisbeth Malm, Olof Ahlström, Ulla-Carin Winter, Iréne Vestman, Lisa Gerdin, Patrik Berg, Karin Granqvist.

Utställningsbyggnaden har sin speciella historia. År 1811 beslutade den kejserliga regeringen med Napoleon i spetsen att bygga fem kvartersmarknader i Paris. En av dem placerades och byggdes klart 1819 på rue Veille du Temple, i 4:e arrondissementet i kvarteret Le Marais. Från 1992 fick platsen sitt nya namn Espace d'Animation des Blancs Manteaux eller Marknaden för Vita Rockar, härrörande från 1200-talets tiggarmunkar som bar vita kläder som symbol för jungfrulighet. På senare tid har huset blivit ett kulturhus, för utställningar, teater mm.

Utställningen ”Härnösand – Paris” arrangeras av Le 4 Paris Art, med vernissage 17 april klockan 19. Svensk medarrangör för projektet är Resurscentrum Konst/Landstinget Västernorrland.

Se även utställningsinbjudan PDF>>

Volym 2014-04-13