Konst i västernorrland. Text

Breddgrad 6263 inbjuder till konstpresentationer i vår
Ånge 27 mars och Härnösand 6 maj

Det interregionala projektet North Cultitude 6263 (Breddgrad 62/63) inbjuder torsdag 27 mars klockan 19-21 till inspirationskväll på Kulturbanken 2.0 i Ånge. Projektet vill koppla ihop Ånge med Nord Tröndelag i Norge, genom pitching (presentationer)* av konst och kulturskapare. Syftet är att konstnärer och kulturarbetare ska kunna visa och berätta om sig själv och egna projekt, ge och få respons och hitta nya kontakter och samarbeten.

Nästa träff blir den 6 maj i Härnösand, då North Cultitude 6263 i samarbete med KKV Härnösand och Atelier Ilsvika m.fl. kopplar ihop Härnösand/Sundsvall - Trondheim, för pitching och utbyte. Här finns möjlighet att framföra en pitch och få respons från Härnösand/Sundsvall och Trondheim. Pitcharna filmas och kommer att finnas på North Cultitude 6263 hemsida som presentationer. Det finns också möjlighet för interaktiva inslag från kust till kust också och eventuell workshop.

North Cultitude 6263 välkomnar förslag och idéer till träffarna. Kontaktperson och projektledare är Andreas Brännlund, tel. 070-7317 076.

Hemsida: http://northcultitude6263.com
E-post: post@northcultitude6263.com
Facebook: https://www.facebook.com/NorthCultitude6263

Se PDF>> – instruktioner för pitching. Se inbjudan Ånge här>>

Se medverkande institutioner i projekt North Cultitude 6263>>

* Pitch (eng. "kast", "försök"), en kort presentation av en idé till en potentiell kund, producent eller ett produktionsbolag. Termen används frekvent inom mediabranschen.

Volym 2014-03-11