Konst i västernorrland. Text

Jeff Lindahl
Akvarell, Konst & Kamera, Västertjäl, Sidensjö, till 31 aug.

Jeff Lindahl är en tålmodig konstnär i Örnsköldsvik som inte låter tingen ha för bråttom i hans bilder, om det är nu akvarell eller olja som är mediet. Det detaljrika arbetssättet som gränsar mellan superrealism och expressionism kräver säkert en långsam process, i planering, organisation och utförande. De akvareller han nu visar på Konst & Kamera i Sidensjö avviker knappast från den linje han följt under många år.

Det är hela elva år sedan Volym senast skrev om en utställning av Jeff Lindahl, på den gamla anrika konsthallen Rådhuset i Örnsköldsvik 2003. Då stod följande att läsa om en av hans oljemålningar, Stenöga: ”- - - brant bildperspektiv, detaljerad ´köttig´ beskrivning av ett klippblock, och med ett artificiellt och jämt fördelat ljus som ger intrycket av att bilden satts under en vetenskaplig lupp. Även här konfunderas ögat och hoppar mellan olika tolkningar. - - - Just för att markera att det här handlar om seendets problematik, en nyckel till ingången till det som bilden representerar, motivet av en bergsklippa som också är ett motiv av seendet själv.


Akvarell av Jeff Lindahl
Jeff Lindahl, Rosa sten, akvarell


Denna dubbelhet av förtätad naturalistisk återgivning med en nästan syntetiskt avskalad yttre atmosfär har också motsvarigheter i den aktuella utställningen. Exempelvis i akvarellen ”Rosa sten”, som här återges. Perspektivet är våghalsigt brant, som om förgrundens tunga och till synes dramatiskt avhuggna stenblock skjutits bakåt och uppåt i bilden medan de mera stillsamma ljusa klipporna, som verkar mer avlägsna, dominerar bildens nederdel och närmare betraktaren. En medelstor sten i violett ton har Jeff Lindahl placerat i mitten på målningen som en harmoniserande förbindelse mellan de två kraftfälten. Bilden är nästan fotografiskt målad, men betoningen ligger på ett abstrakt plan i den meningen att ett slags översinnligt ljustäcke så tydligt accentuerar motivets formspel.

Det finns ett meditativt stråk i Jeff Lindahls naturskildringar som är anslående och ganska så udda. Men det räcker nog inte med att kalla målningarna lugna och rogivande, det vore bara halva sanningen, snarare ligger det en nervig mystik och dallrar som kommer delvis från det detaljerat sakliga arbetssättet och delvis från motivvalet. Att det ofta handlar om stenar, berg och klippor, ger intrycket av ett närgånget intresse för tid, materia, historia, alltså abstrakta element som hela tiden verkar jäsa under den stillsamma ytan. Jag tror att den brännande punkten hos Jeff Lindahl är sökandet efter ”bristningsgränsen” mellan det yttre lugnet och de underliggande källådrorna, väl medveten om att högsta anspänning syns där största tystnad råder.

Utställningen på Konst & Kamera pågår fram till söndag 31 augusti. Det är värt att ta sig från E4 i Bjästa, till Sidensjö och så småningom till adress Västertjäl 550 ett par tre kilometer senare. Värt att besöka ett sommargalleri som årligen visar endast en men alltid intressanta utställningar.

Text: Jan K Persson
Foto: Konst & Kamera

Volym 2014-08-28