Homeland öppnar

Två konstnärer från Västernorrland, Lisa W Carlson och Janne Björkman, deltar i det finsk-svenska utställningsprojektet HOMELAND som öppnar 17 oktober vid Kuntsi museum för modern konst i Vasa.

Huvudtemat för utställningen är begreppet hemland. Homeland för samman samtida konstnärer som har kopplingar till Österbotten i Finland eller Västerbotten i Sverige. Att ha rötter i Kvarkenregionen (eller var som helst) kan inte definieras enbart genom språk. Associationer som har med geografi, territorium, natur, miljö och klimat utgör väsentliga delar. Ändå innebär hemlandet någonting mer.  Är det en attityd, en sinnesstämning eller kanske en känsla av samhörighet? Utställningens tolv konstnärer behandlar begrepp som härkomst och tillhörande. De ifrågasätter och diskuterar historicismen bakom begreppen och vanliga tolkningar och uppfattningar förknippade med dem.  I utställningen undersöker konstnärerna också behovet att bevara kulturarv och de värden som är invävda där i.

Utställningen som är producerad av Centret för konstfrämjande och Kuntsi museum för modern konst i Vasa är ett samarbetsprojekt med Västerbottens museum i Umeå och Region Västerbotten. Homeland är ett projekt som fokuserar på dialog och interaktion mellan utställningens konstnärer. Tvåvägsaspekten, utbytet mellan Kvarkens båda sidor, har som mål att skapa en diskussion och att förstärka kunskap och förståelse mellan två olika kulturer. Kuratorer för utställningen är den australienska konstnären Catherine Bourne och länskonstnären för internationellt samarbete, Norah Nelson vid Centret för konstfrämjande vid Österbottens regionalbyrå.

Totalt 12 konstnärer ingår i Homeland, från Sverige ingår förutom Lisa W Carlson och Janne Björkman även Mattias Olofsson, Gunilla Samberg, Sebastian Mügge och Ulla Thøgersen. Utställningen visas vid Kuntsi museum för modern konst 17.10.2014–25.1.2015 och vid Västerbottens museum 1.3–17.5.2015. 

Läs mer om Homeland på Kuntsi museums hemsida

Volym 2014-10-15