Konst i västernorrland. Text

Maria Jokitalo fick årets Höga Kusten-stipendium

2014 års Höga Kusten-stipendiat heter Maria Jokitalo. Maria är född 1978 och bor i Borlänge. Stipendiet innebär ett kontantbidrag på 10 000 kronor samt 15 000 kronor för en obligatorisk vistelse i Höga Kusten i två veckor 2014.

Marias bilder som hon skickat in för stipendiet är från en serie där hon bygger upp lätt förvrängda verkliga miljöer och kliver in i dem som sagokaraktärer vilka föds ur hennes kropp och är inspirerad av Leigh Bowerys absurda tragikomiska performance konst. Hon fotograferar och bearbetar sedan bilden i datorn och därefter målar hon på duk.


Målning av Maria Jokitalo
Maria Jokitalo


Motivering till stipendiet är: Maria Jokitalos bildvärld är fantasifull, grotesk, vacker och skrämmande. Hennes bilder rymmer både allvar och en stor portion humor. Motiven är väl genomarbetade och skickligt utförda, hon imponerar i behärskningen av sitt medium. Vi hoppas att hennes vistelse här i Höga Kusten ska vara till inspiration och ser fram mot att se hennes verk utställda i Kramfors konsthall.

Maria Jokitalo har gått Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, hon gick ut 2011. Just nu har hon en utställning i Malaga, Spanien.

Kulturenheten i Kramfors har fått in 72 ansökningar till Höga Kusten-stipendiet 2014. Det har varit ett mycket svårt men spännande arbete att göra en seriös och professionell bedömning av ansökningarna. Det har egenomgående varit hög kvalitet på ansökningarna. Urvalsgruppen har bestått av konstnärerna Anna Norvell och Jill Blomqvist samt kommunens kulturenhetsansvarige Ninni Mellander.

Tidigare stipendiater

2013 Mattias Bäcklin
2012 Sebastian Mügge
2011 Catti Brandelius
2010 Henrik Samuelsson och Lisa Gerdin
2009 Helene Edgren
2008 Pernilla Zetterman
2007 Terje Östling
2006 Jenny Crisp
2005 Fredrik Sundqvist

Kramfors kommuns fullmäktige beslutade 1993 att inrätta ett Höga Kusten-stipendium. Syftet var att göra Höga Kusten- begreppet ännu mer känt i Norden och bland dess konstnärer och i avsikt att stimulera kulturintresset hos Kramfors kommuns invånare. Stipendiet var vilande mellan 2000-2004 och återupptogs 2005. Syftet för att återinföra stipendiet är att göra Höga Kusten känt bland konstnärerna som ett värdefullt inspirationsområde och dels att stimulera kulturintresset i Kramfors kommun genom att ge invånarna möjlighet att bekanta sig med högklassig samtida nordisk konst och som ett led i marknadsföringen av kommunen och världsarvet.

Volym 2014-04-01