Konst i västernorrland. Text

Qvists samling ändrar skepnad
i sommar

På lördag 31 maj öppnas sommarutställningarna på Härnösands konsthall. I galleriet visar Luleåbaserade Brita Weglin grafik, emalj och blandtekniker under rubriken ”Berättelser om Sirener och Beskydd”. I konsthallens fem rum på övre plan presenterar konstnärerna Janne Björkman, Kramfors, och Maria Sundström, Hörnefors, deras gemensamma undersökning av Elna och Nils Qvist konstsamling under titeln ”Sundström & Björkman transform the Qvist Collection”. Den har fått tidig draghjälp genom uppmärksamheten i TV:s Arkivrundan på en Matissemålning i konsthallens ägo, ett verk som här visas upp på nytt.

Interiör "Fransk trädgård". Foto från utställningen.
Interiör ”Fransk trädgård” i Sundström & Björkmans utställning om Qvist konstsamling.


Nils Qvist själv skriver i sina memoarer Tur i oturen (1963): ”Jämförd med många andras är vår samling liten och anspråkslös. - - - Lika fullt omfattar den ett tiotal verk i fullt internationell klass och det får vi vara glada över. I grund och botten är det ju mera kvaliteten än kvantiteten, som betyder något.”

I utställningen ingår tre installationer. Först Fransk Trädgård, som knyter samman syskonparets stora trädgårdsintresse med föremål ur samlingen och färgfilmsdokument från 1937 till 1954 om deras trädgård. I andra stora rummet Härnösandsbor, där ett antal människor i Härnösand från 4 till 91 år fått välja var sitt föremål ur samlingen och berätta varför. I tredje rummet finns Arkivet, en konstnärlig tolkning av samlingen 513 arkivnummer i kombination med inlästa texter ur Nils Qvists memoarer.

Dessutom visas förstås Qvistska samlingens två rum, där Sundström & Björkman valt ut ett antal av de mest kvalitativa målningarna i samlingen, förutom Matisse även Picasso, Arosenius med flera. I trapphuset visas en lång rad svartvita fotografier om syskonens historia med många resor utomlands.

Qvistska samlingen donerades till Härnösand stads på 60-talet. Vid öppningen av utställningen, 31 maj klockan 13, samtalar Maria Sundström och Janne Björkman med Birgit Öberg och Erik Backlund, släktingar till den Qvistska familjen. Musik framför av Ronnie och Ellinor Weber.

Se utställningsaffisch här (pdf) >>

Volym 2014-05-29