Konst i västernorrland. Text

Grafström-Sandqvistska konststipendier utdelas

Torsdag 5 juni kl. 11 på Kulturmagasinet i Sundsvall delas 2014 års konststipendier i Grafström-Sandqvistska fonden ut till tre konstnärer.

Christer Carlstedt, Örnsköldsvik tilldelas ett stipendium på 50 000 kronor. Christer har under lång tid varit en av mellannorrlands ledande konstnärer inom den grafiska tekniken och hans kunskap har kommit många konstnärer till godo. Han får stipendiet för att kunna fortsätta utveckla sitt konstnärliga arbete bland annat via en studie och arbetsresa till Uttersberg.

Cecilia Hultman, född och uppvuxen i Sundsvall, har under våren 2014 slutfört sin masterutbildning på Konstfack i Stockholm. Cecilia är en tekniskt driven och duktig tecknare som under sin utbildning visat att hon med det som utgångspunkt kunnat utveckla grundplåten till ett intressant konstnärskap. Hon får ett stipendium på 30 000 kronor för att underlätta övergången från att vara konststuderande till att bli yrkesverksam konstnär.

Petter Dahlström Persson, född och uppvuxen i Östersund, studerar under våren 2014 på California College of the Arts. Han får ett stipendium på 30 000 kronor för att under sommaren 2014 kunna delta i en workshop i Santander, Spanien, ledd av konstnären Carsten Höller.

Volym 2014-06-03